Tips redaksjonen
20.07.2015

Prestisjefylt EU-pris til Statsbygg

Statsbygg får EUs kulturminnepris Europa Nostra Award for restaureringen av Eidsvollsbygningen. Prosjektet har bidratt til å ivareta Europas kulturarv, mener juryen.

– Vi er stolte og takknemlige for en slik anerkjennelse av vårt arbeid med å restaurere Eidsvollsbygningen tilbake til 1814, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Viktig pris
Statsbygg er blant årets vinnere av den fremste europeiske prisen for restaureringsprosjekter: European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award.
   Eidsvollsbygningen sto klar til bruk til 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. Eksteriør og interiører ble tilbakeført til slik de kan ha sett ut i 1814. Kjelleren med kjøkken og rom for tjenerskap ble rekonstruert etter tilgjengelige spor og dokumenter. Med dette får publikum også en bedre forståelse for hvordan et slikt hus ble drevet.
   Lange og omfattende forundersøkelser måtte til for å finne ut hvordan bygningen hadde vært da Eidsvollsmennene holdt hus der. Statsbygg var byggherre, og restaureringen var en kompleks prosess som blant annet involverte kunsthistorikere, kulturminneeksperter, andre rådgivere og et stort antall ulike håndverksfag. Det hele ble gjennomført i nært samarbeid med Riksantikvaren.

Populært
Publikum strømmet til Eidsvollsbygningen i løpet av jubileumsåret for å se resultatet, og Museet Eidsvoll 1814 fikk femdoblet besøkstallet. Prisen deles ut i Oslo rådhus 11. juni, under Europa Nostras årskongress. Statsbygg har tidligere fått denne prisen for restaureringen av Domus Academica (Urbygningen) ved Universitetet i Oslo, i 2006.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1