Tips redaksjonen
24.10.2014

Prelude setter ny standard innenfor offshore gassproduksjon

Prelude, Shells nye gigantskip, skal revolusjonere offshore gassindustri. Skipet er en kombinasjon av boreplattform, raffineri og tankskip, det første i sitt slag i verden. Fra gassfeltet, som ligger 475 kilometer utenfor nordvestkysten av Australia, der fartøyet skal operere, vil det ikke bli nødvendig verken med rørledninger eller annen infrastruktur for å føre gassen til land. Den flytende gassen blir pumpet direkte om bord i skipet, foredlet og lagret der, og så fraktet til markedene i Asia på mindre gasstankere. Skipet bygges ved Samsung Heavy Industries i Sør-Korea og skal etter planen slepes ut til gassfeltet i 2017.

Av Per Nørgaard

Prelude blir verdens første offshoreinstallasjon i sitt slag og det største som noensinne er blitt bygd. Her er noen tall som forteller litt om hvilke dimensjoner vi snakker om: Lengden er hele 488 meter, altså nærmere en halv kilometer. Til sammenligning kan nevnes at USS George Bush, som er verdens største hangarskip, «bare» er 333 meter. Bredden er 74 meter, litt mer enn vingespennet til en Boeing 747. Dekket er så stort at det kunne rommet mer enn fire fotballbaner. Tankene har kapasitet til like mye flytende gass som 175 olympiske svømmebassenger, og med fulle tanker vil skipet veie 600 000 tonn. 

Revolusjonerende teknologi
Prelude er hittil det største prosjektet oljeselskapet Shell har gitt seg i kast med innenfor offshore gassindustri. Flere hundre ingeniører fra hele verden har bidratt med sin erfaring og ekspertise i utviklingen av denne kolossen av en offshoreinstallasjon. Man har regnet ut at det har gått med over 1,6 millioner arbeidstimer for å designe fartøyet. 
  – Dette er en revolusjonerende teknologi som er utviklet av Shell, sier Neil Gilmour, Vice President Integrated Gas Development. – Teknologien har potensial til å endre måten naturgass blir produsert på. Dette har aldri vært gjort tidligere. 
  Det er ikke noen tilfeldighet at det er Shell som står bak konstruksjonen og innovasjonen. Selskapet har med enn 50 års erfaring med produksjon og transport av flytende naturgass (LNG).  

FLNG
Ekspertene har påvist store undersjøiske gassfelt rundt omkring på kloden. Problemet er bare at mange av disse feltene er så utilgjengelige, slik som feltet utenfor nordvestkysten av Australia, at det ikke er mulig å føre gassen til land gjennom rørledninger. Løsningen kan være å bygge flytende installasjoner slik som Prelude. Skipet er bygd etter et konsept som kalles FLNG (floating liquidfied natural gas), det vi vil si at det er et flytende anlegg for utvinning, foredling og lagring av flytende naturgass. Gassen går over i flytende form når den fryses ned til minus162 grader Celsius. Nedkjølingen skjer om bord i Prelude. Når gassen fryses ned, reduseres volumet enormt, slik at den lettere kan lagres og skipes ut til markedene i spesialbygde gasstankskip. 
  Fordelen med FLNG-konseptet er ikke bare at man sparer kostnader og arbeid ved å slippe å anlegge undersjøiske gassrørledninger. Man slipper også å bygge kostbare raffinerier der gassen føres i land. Hele prosessen skjer om bord, og skipet kan transporteres fra gassfelt til gassfelt uten å være avhengig av at gassen skal føres i land til et bestemt raffineri. 

Kjøling fra havvann
Ingeniørene har tenkt nytt hele veien i konstruksjonsarbeidet. For å spare energi og for å bruke minst mulig plass på skipet til å kjøleinstallasjoner har de for eksempel funnet på at det går an å pumpe kaldt sjøvann opp i skipet fra sjøbunnen og bruke dette som et tilskudd i nedkjølingsprosessen. En samling av åtte rør, hver på én meter i diameter, vil stikke 150 meter ned i sjøen og pumpe opp ca. 50 000 kubikkmeter kaldt sjøvann hver time. 

God plassutnyttelse
Et raffineri krever stor plass, og når man skal bygge en installasjon som kombinerer både raffineri, gassutvinning, lagring av LNG samt oppholdsrom for mannskapet, sier det seg selv at god plassutnyttelse er viktig. Riktignok er skipet stort, men plassen er likevel begrenset. Ingeniørene har derfor designet skipet slik at raffineriet og tankene bare opptar 25 prosent av plassen til et tilsvarende anlegg på land.  

Skal motstå orkaner
Når gass skal pumpes opp fra havbunnen, er det viktig at offshoreinstallasjonen holder seg stødig selv under stor vindstyrke og ved høye bølger. Spesielt viktig er det for Prelude som skal operere midt i et orkanbelte. Men dette har ingeniørene tatt høyde for. I operativ virksomhet vil skipet derfor ble fortøyd til havbunnen med verdens største ankerkjettingssystem. Et 94 meter høyt fortøyningstårn, stort nok til at hele Triumfbuen i Paris kunne fått plass der, roterer med vinden uavhengig av hvordan skipet beveger seg. Fire grupper av kraftige fortøyningswire som blir forankret i havbunnen, sørger for at tårnet holder seg stabilt selv under de kraftigste syklonene.   

Sjøsatt i 2013
Prelude, som er bygd i tørrdokk ved Samsung Heavy Industries i Geoje, Sør-Korea, ble sjøsatt i slutten av 2013. Men fremdeles gjenstår det mye arbeid før det er fullt utstyrt. Det skal etter planen skje i 2015. To år senere, etter at undervannsinstallasjonene på gassfeltet produksjonsklare, vil skipet bli slept ut og satt i drift.  

25 års produksjon
Prelude skal etter planen produsere 5,3 millioner tonn flytende gass pr. år fra oljefeltet utenfor nordvestkysten av Australia, nok til å tilfredsstille hele Hongkongs årlige behov for naturgass. Det er ventet at feltet inneholder gass for 25 års produksjon. Når det er tomt, vil skipet bli slept til andre gassfelt og bli satt i virksomhet der. 

Ny trend innenfor gassutvinning?
Prelude, som er det første skipet i sitt slag i verden, kan skape en trend innenfor offshore gassteknologi, som andre oljeselskaper vil henge seg på. FLNG-teknologien kan for eksempel vise seg å bli løsningen når gassutvinningen i arktiske områder starter for alvor, og der utvinningen vil måtte foregå langt fra land og i områder som mangler nødvendig infrastruktur.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1