Tips redaksjonen
02.09.2014

Politiet velger norsk biometri

En ny biometriløsning fra Steria blir et av politiets viktigste verktøy for å oppklare kriminalitetssaker og avsløre identitetsmisbruk.

– Dette er et av de største og viktigste biometriprosjektene i Norge noensinne, sier forretningsutvikler Ole Marius Steinkjer i Steria.
  Politiet har gitt selskapet oppdraget med å levere en sentral biometriløsning for å registrere og identifisere asylsøkere og kriminelle. Avtalen varer i seks år og har en anslått verdi på mellom 15 og 30 millioner kroner.  

Deler biometri over landegrensene
Steria har tidligere levert innskanningsteknologi for fingeravtrykk til samtlige politistasjoner i Norge. I den nye avtalen skal Steria levere et nytt sentralt og søkbart register for innsamlede biometrisk data samt avanserte verktøy som politiets egne fingeravtrykkseksperter kan bruke. Løsningen gir en drastisk redusering av søketider og vil effektivisere hverdagen for ekspertene. Løsningen har en antatt levetid på ti år.
  For over fire år siden signerte Norge en avtale med EU om tettere politisamarbeid, den såkalte Prüm-avtalen. Avtalen betyr at norsk politi kan sjekke blant annet fingeravtrykk og DNA med andre lands databaser over kriminelle, og vice versa. 
  Med Steria-løsningen på plass får norsk politi endelig utnyttet denne muligheten til fulle.  

Kan utvides med ansiktsgjenkjenning
Kontrakten inneholder også en rekke opsjoner som politiet kan velge å realisere på et senere tidspunkt. Blant opsjonene er å utvide løsningen med ansiktsgjenkjennelse i 2D og 3D samt tilknytting til fotografi og fingeravtrykk i norske pass. 
  Hele Steria-gruppens internasjonale biometrisatsing ledes fra Oslo. Derfor er Ole Marius Steinkjer ekstra fornøyd med å sikre en såpass stor og viktig kontrakt på hjemmebane. 
  – Da vi vant en tilsvarende kontrakt med Rigspolitiet i Danmark i fjor, ble dette et vannskille for Steria. Kontrakten med norsk politi sender et klart og tydelig signal om at vi er en aktør å regne med på biometrisiden fremover. Avtalen gir oss et fantastisk utgangspunkt for videre vekst – og for å kunne videreutvikle produktene våre sammen med brukerne, sier Steinkjer.  

Samarbeid med politiet siden 1991
Steria har samarbeidet med norsk politi på biometrifeltet siden 1991. Da leverte daværende Master Consult en løsning som gjorde det mulig for norsk politi å dele fingeravtrykk med kolleger i Sverige, Danmark og Finland. Per i dag har Steria levert biometriløsninger i 27 land rundt omkring i verden. 

Kilde: Pressenytt

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1