Tips redaksjonen
04.05.2017

Plugger seg til pålitelighet

Oslo Lufthavn valgte pluggbare elektriske vern for driftssikker strømforsyning ved ny pir og nytt sentralbygg.

Satema har vært hovedleverandør av elektrotavler til den nye Pir nord og ny avgangs- og ankomsthall, ofte omtalt som OSL T2. Strømforsyningen, fra innkommende kraft til forbrukskursene, er bygd opp med komponenter fra ABB, blant annet pluggbare moduler i underfordelingene.
   – Vi er veldig glad i pluggbare løsninger helt ned på automatsikringsnivå. Konseptet er ideelt, der det er høye krav til oppetid og fleksibilitet samt en del vedlikehold. Vi kan bytte moduler med påsatt spenning. Løsningen har bidratt til raskere igangkjøring av strømforsyningen, og det gjør at vi kan utføre hurtige reparasjoner med kortere driftsstans, sier Lars Erik Tronrud, driftsingeniør innen elektro ved driftsavdelingen hos Avinor som driver lufthavnen.

Selektivitet styrker sikkerheten
Underfordelingene distribuerer hovedsakelig 230/400 volt strømforsyning til alt teknisk utstyr og stikkontakter på flyplassen. De er bestykket med ABB sitt Smissline, et modulært system med automatsikringer, jordfeilbrytere, jordfeilautomater, lastbrytere og overspenningsvern som plugges inn i et sokkelsystem.
   Magne Holdhus, teknisk rådgiver for lavspenningsprodukter i ABB, forteller at Smissline-modulene ikke trenger skruing, har full berøringssikkerhet og ekstra samleskinner for signalering, for eksempel av feil som blir detektert. Han trekker frem at de nye underfordelingene ved Oslo Lufthavn har blitt designet for maksimal selektivitet.
   – Skikkelig selektivitet er et vitalt bidrag til driftssikkerheten. Dersom en kurs faller ut, skal det ikke påvirke andre områder, forklarer Holdhus, som selv har vært involvert i løsningene for optimal selektivitet til OSL T2.
   Og nettopp pålitelighet er alfa og omega for hovedflyplassen, som er i drift døgnet og uka rundt.
   – Vi har ekstreme krav til oppetid på strømforsyningen på flyplassen. Både butikker, restauranter, flyselskaper og passasjerer tar for gitt at det er lys, varme og kjøling, strøm i kontaktene, og at alt elektrisk utstyr fungerer hele tiden, sier driftsingeniør Tronrud.
   Avinor-kollega Inge Lindbøl forteller at driftsorganisasjonen har samarbeidet tett med prosjektteamet, som har ansvar for ekspansjonen, i utviklingen av spesifikasjonene.
   – Kravene fra driftsavdelingen var basert på erfaringene helt fra åpningen av hovedflyplassen i 1998. Vi var opptatt av solide løsninger og satte rimelige, men detaljerte, krav til strømforsyningen. Satema vant fordi de var den beste tilbyderen og bare ABB-utstyret tilfredsstilte kravspesifikasjonen uten nevneverdige avvik, forteller Lindbøl.

Halv kilometer tavler
Med 117 000 kvadratmeter ny bygningsmasse, fordelt på den 300 meter lange Pir nord og utvidet sentralbygg med avgangs- og ankomsthall, dobles nesten arealet, til anselige 265 000 kvadratmeter. Utbyggingen har vært det største landbaserte prosjektet med en prislapp på nærmere 14 milliarder kroner. Elektroleveranse står i stil med den omfattende, fysiske utvidelsen.
   – Vi har levert en halv kilometer med elektrotavler fordelt på ti hovedfordelinger og et par hundre underfordelinger til det nye prosjektet på hovedflyplassen. Utover pluggbare Smissline har vi benyttet ABBs effektbrytere i hovedfordelinger og underfordelinger, sier prosjektingeniør Ole Halvor Afseth hos Satema.
   Strømforsyningen blir overvåket fra flyplassens sentrale kontrollrom via styringssystemet KNX. ABB har levert alt KNX-utstyret til OSL T2, som integreres med resten av systemet på hovedflyplassen.
   De som reiser til og fra nye Pir nord fra Oslo, får seg en luftig opplevelse. Piren er nemlig 40 meter bred mens de to eksisterende, øst og vest, bare strekker seg 28 meter i bredden. Med utvidelsen øker Oslo lufthavn kapasiteten til 30 millioner passasjerer i året og kniver med Kastrup i København om å være størst i Skandinavia.
   De nye fasilitetene tas i bruk fra høsten 2016, og det blir offisiell åpning i april 2017.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1