Tips redaksjonen
29.09.2016

Pilotprosjekt for solkraft i Antarktis

Den norske systemleverandøren GETEK AS er blitt tildelt oppdraget med systemdesign og leveranse av solcellesystemet på forskningsstasjonen Troll i Antarktis. GETEK AS fikk også ansvaret for opplæring og installasjonstrening for Polarinstituttets personell i Norge, før utstyret ble sendt til Antarktis. Prosjektet kalles «Troll, grønn stasjon».

GETEK har bred erfaring med solcelleinstallasjoner på ekstreme plasser, som på norske fjelltopper, i Arktis og i Afrika. Selskapet leverte også strømforsyningsanlegget til Polarinstituttets forskningsstasjon på Bouvetøya, da den nye stasjonen ble bygd i 2014. Solcelleanlegget i Antarktis, som må tåle temperaturer ned mot –60 °C og vindkast opp mot 77 m/s (280 km/t), var enda en utfordring for GETEK. Anlegget måtte designes slik at man fikk optimal energiproduksjon og maksimal utnyttelse av tilgjengelig installasjonsareal.
  
Opptil 24 timer med solskinn
De fleste tenker nok på Antarktis som et sted med lav solinnstråling. Faktisk har Antarktis mange lange og lyse dager, med opptil 24 timer solskinn når Antarktis har sin sommer. Når dette faktum kombineres med symmetrisk og optimal montasjeretning for solcelleanlegget, ender man opp med en forventet årsproduksjon på hele 957 kWh/kWp. Dette er, til sammenligning, en typisk verdi for solcelleanlegg i nordlige deler av Tyskland. Troll-stasjonen er lokalisert i et område som blir betraktet som antarktisk ørken, med veldig tørt klima. Snøen ligger vanligvis ikke lenge på modulene, men blir fort blåst bort av den antarktiske vinden.

Passer godt til forbruksmønsteret
Implementering av solcelleanlegget vil avlaste dieselaggregatene betraktelig, uten at det installeres batterier i systemet. Produksjonen fra solcelleanlegget passer svært godt til forbruksmønsteret. Dette fordi Troll er bemannet med maksimalt 40 personer om sommeren (fra september til mars), mens bare 8 personer bor på forskningsstasjonen om vinteren (fra mars til september).
   På denne måten vil prosjektet «Troll, grønn stasjon» bidra betraktelig til reduksjon av stasjonens miljø-påvirkning. Solcelleanlegget vil dessuten ha en positiv økonomisk effekt, siden kWh-prisen for solkraft er beregnet å bli betraktelig lavere enn kWh-prisen for energi levert fra aggregatet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1