Tips redaksjonen
13.06.2016

Parkering uten uhell

Bosch-teknologi gjør alle gode til å parkere. Ifølge en undersøkelse utgjør kollisjoner under parkering og manøvrering 40 prosent av alle bilulykker med materielle skader. Hoheisel fra Bosch-ledelsen uttaler: –Bosch-teknologi tar over når sjåføren er over-belastet. Home Zone-parkeringsassistent kan utføre gjentatte parkeringsmanøvrer helt selvstendig. Et nytt Bosch-system vil sannsynligvis være klart til produksjon i 2019.

Det kan av og til være en utfordring å parkere bilen. Stadig oftere ender et forsøk på å klemme en bil inn på en parkeringsplass med bulker og skraper. I løpet av de siste ti årene har antall uhell i forbindelse med parkering og manøvrering steget med over 30 prosent. Denne typen uhell utgjør nå ca. 40 prosent av alle bilulykker med materielle skader, ifølge en undersøkelse som ble utført av forsikringsselskapet Allianz i 2015. En av hovedårsakene er biler med dårlig utsyn. Når man ikke klarer å parkere selv, tar vår teknologi over, sier Dirk Hoheisel fra ledelsen til Robert Bosch GmbH.
   Den automatiske parkeringsassistenten kan for eksempel manøvrere en bil inn på en parkeringsplass med et knappetrykk – uten å forårsake ulykker. Sjåføren kan enkelt kontrollere prosessen på smarttelefonen sin – også utenfor bilen. Bosch tar et skritt videre med Home Zone-parkeringsassistenten. Det forventes at den er klar til produksjon i 2019. Denne assistenten kan styre bilen inn på parkeringsplasser fra en avstand på opptil 100 meter, og så manøvrere bilen på plass.

Sjåfører kan lære opp parkeringsassistent selv
Parkeringsassistenten Home Zone er en delvis automatisert funksjon som fremdeles krever at sjåføren overvåker det som skjer. Den er utviklet for gjentatte parkeringsmanøvrer, for eksempel hjemme eller inn på en fast parkeringsplass i et parkeringshus. Det spesielle ved denne teknologien er at Home Zone lærer og lagrer individuelle manøvrer. Når den har gjort det, kan den utføre dem på egenhånd. Sjåføren må bare trykke på en knapp. Bosch-systemet må bare læres opp én gang. Slik fungerer det: Sjåføren aktiverer assistentens lærefunksjon når bilen befinner seg i ønsket startposisjon. Deretter kjøres bilen langsomt (ganghastighet) til en parkeringsplass som ikke befinner seg mer enn 100 meter unna, i en dummy-kjøring. Systemet lagrer startposisjon, destinasjon og ruten som ble kjørt mellom disse to posisjonene. Fra nå av kan parkeringsassistenten ta over og parkere bilen fra den definerte startposisjonen. Sjåførene kan velge å bli sittende i bilen eller kontrollere prosessen utenfra, enten ved hjelp av en dødmannsknapp på startnøkkelen eller på smarttelefonen. Bosch-systemet kan lære og hente inn opptil ti forskjellige manøvrer i parkeringssituasjoner som gjentar seg.

Assistenten styrer automatisk utenom statiske hindre
Parkeringsassistenten Home Zone kan realiseres med forskjellige Bosch-sensorer. Det benyttes for eksempel til sammen 12 ultralydsensorer som er installert i støtfangerne foran og bak, i tillegg til et stereovideokamera som er montert i nærheten av bakspeilet. I stedet for stereovideokameraet kan løsningen også bruke fire radarsensorer – én i hvert hjørne av bilen.   
   Home Zone bruker sensorene til å orientere seg under kjøringen til og inn på en parkeringsplass. Den kan også huske objekter som ble registrert i løpet av dummykjøringen, for eksempel stolper eller trær. Systemet sammenligner kontinuerlig bilens posisjon med objektenes lagrede posisjon i bilens omgivelser. Hvis sensorene registrerer et ukjent hinder,  for eksempel en bøtte som er blitt liggende i bilens kjørebane, stopper bilen automatisk. Hvis hindringen kan unngås ved å avvike noe fra den aktuelle ruten, vil bilen styre utenom på egen-hånd.

Bedre til å parkere enn de fleste mennesker
Ved parkering korrigerer Bosch-systemet også unøyaktigheter automatisk. Det er ikke noe problem om sjåføren ikke har stilt bilen nøyaktig i den startposisjonen som er lagret før parkeringsassistenten aktiveres. Det er heller ikke noe problem om bilisten har parkert bilen galt etter endt dummykjøring. Årsaken til dette er at assistenten kan korrigere avvik på opptil to meter når ruten planlegges.
   – Teknologi fra Bosch er bedre til å parkere enn de fleste mennesker, sier Hoheisel. Og det er ikke alt: Home Zone kan også kjøre ut fra en parkeringsplass. Med et knappetrykk på en smarttelefonen eller startnøkkelen kjører systemet bilen til den startposisjonen som er definert, slik at sjåføren bare kan sette seg inn og kjøre avgårde. På denne måten behøver ikke sjåføren å klemme seg inn eller ut av bilen hvis det er trangt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1