Tips redaksjonen
04.01.2016

Pakkseddel nivå 4 fra Lexit Group har redusert feilplukk og feilsendinger

I 2014 valgte Vinhuset å innføre pakkseddel nivå 4 for elektronisk sporing av inn- og utgående drikkevarer. – Nå vet vi til enhver tid innholdet i pallene og kartongene slik at vi unngår feilforsendelser. Det har effektivisert lagerfunksjonene, sier ordre- og IKT-sjef Trond Andreassen i selskapet.

Pakkseddel nivå 4 er levert av Lexit Group Norway. Leverandøren er ledende på dette området og har ferdige løsninger som raskt kan implementeres mot et hvilket som helst ERP-system på markedet. Vinhuset benytter økonomi- og lagersystemet Visma Global, som kommuniserer med pakkseddelnivå 4 fra Lexit.
   – Vi har automatisert de fleste operasjoner i pakk og sammenstilling. Vi holder nå på å implementere dette i varemottaket. Det har redusert feilsendinger og styrket kontrollrutinene, forteller Andreassen.

Sparepotensial
Andreassen mener det er vanskelig å anslå hvor mye Vinhuset har spart i kroner og øre med pakkseddel nivå 4. – Vi har hatt en sterk omsetningsvekst og økning i antall ansatte. Lexit har med sitt utstyr bidratt til bedre lagerkontroll. 

Milliardbutikk
Samme år som Vinhuset ble oppkjøpt av NorgesGruppen/Asko begynte Andreassen i stillingen som ordre- og IKT-sjef. Han forteller at selskapet har spesialisert seg på salg av vin, sprit og øl til utesteder over hele landet som har skjenkebevilling.
   – I 2010 omsatte vi for ca. 350 millioner kroner, mens vi for 2017 har budsjettert med 1milliard i omsetning. Er vi heldige, kan vi muligens nå dette allerede i år. Med Asko på laget har vi nesten tredoblet omsetningen siden 2010. Det lover godt for fremtiden, understreker han.

Standarder
Norsk dagligvarebransje har utviklet standarder for merking og elektronisk informasjonsutveksling. Hensikten er å oppnå effektiv vareflyt fra produsent og frem til forbruker med sporbarhet gjennom hele verdikjeden. Kjernen i dette konseptet er merking av hver enkelt pall og kartong med en unik Serial Shipping Container Code – SSCC-kode. Koden er hovednøkkelen i den elektroniske pakkseddelen og kobles til informasjonen på linjenivå om hvilke kartonger pallen består av og innholdet i hver enkelt kartong, med hensyn til GTIN, batchnummer og best-før-dato. Dette muliggjør sporbarhet ned på minste lastbærernivå.

Bakgrunn
Vinhuset Engros AS ble etablert i 1996 etter at monopolet for import og distribusjon ble opphevet i januar samme år. I 2001 ble Spritcompagniet AS i Oslo åpnet under Profilen Spiritus. Fra 1.1.2010 ble begge selskapene en del av NorgesGruppen ASA, og selskapet Vinhuset AS ble etablert. Selskapet har kunder i alle kategorier, fra barer og hoteller, til de mest fasjonable gourmetrestaurantene.

Gode logistikkrutiner
For å holde tritt med den sterke veksten måtte Vinhuset endre sine logistikkrutiner fra varene kom inn på lager, ble plukket, pakket og sendt til kunde.
   – Asko stilte krav om at vi måtte innføre pakksddel nivå 4 for elektronisk sporing av utgående varer, sier Andreassen. – Det var en tøff omstillingsprosess fordi varer tidligere ble plukket med penn og papir. Denne «steinalderhåndteringen» var tidkrevende og måtte effektiviseres.

Dialog
Etter anmodning fra Asko innledet Vinhuset samtaler med Lexit og en konkurrerende leverandør av IKT-utstyr forsommeren 2014.
   – Lexit var best på pakkseddel nivå 4, sier Andreassen. – For oss var dette et ukjent segment. Derfor støttet vi oss på anbefalingene til Asko og kontaktet en referansekunde som var meget godt fornøyd med Lexit som leverandør, sier Andreassen.

Kundespesifikk løsning
Kontrakten med Vinhuset ble undertegnet høsten 2014. Systemet var oppe og gikk like før jul samme år. Dette var et typisk «prøve og feile-prosjekt» som ble utviklet underveis.
   – Så langt har systemet fungert tilfredsstillende, sier Andreassen. Han legger til at det alltid er rom for forbedringer i slike prosjekter.
   – Lexit har levert strekkodelesere, plukk-PC-er med Windows-programvare, pallebygger med rustfri industri-PC med skanner og innebygd programvare. Utstyret har en enkel og brukervennlig software, sier Andreassen. Han legger til at Vinhuset var med på å designe sine egne skjermbilder.

Kjennskap til innholdet i hver kartong
Med pakkseddel nivå 4 er det mulig å ha kjennskap til innholdet i hver kartong, samtidig som de kan levere flere ordre i én og samme pakkseddel.
   – Når varene kommer til plukkstasjonen, blir ordren ferdigstilt og kartongene merket med unike SSCC-koder, og ordren ferdigmeldes automatisk inn i ERP-systemet Visma Global. Deretter sendes innholdet til en spesialbygd pallebygger levert av Lexit Group, der pallene fylles med kartonger i henhold til ordre og rute. Kolliene skannes inn på predefinerte paller som er knyttet til rutenummer, der det sjekkes at kolli tilhører respektive rute. Dette fører til at eventuelle feilsendinger kan oppdages før kartongen settes på pallen. På grunn av sterkt varierende flaskestørrelser og mye småplukk, omgrupperes innholdet i kartongen under plukking, for å redusere totalt volum. På grunn av dette har vi «deaktivert» registrering av innholdet i kartong, da dette er tidsmessig krevende.

Øker automatiseringsgraden
Hvilke konkurransefordeler oppnår Vinhuset med pakkseddel nivå 4?
– Det vil øke automatiseringsgraden og sporbarheten helt ut til kunden. Frem til i dag har de fleste lageroperasjoner vært manuelt drevet. Vi har redusert antall feilplukk og feilsendinger. Blir et kolli lagt på feil pall, får vi omgående varsel. På sikt er det mulig å sjekke plukk- og pakkeprosessen slik at vi ytterligere kan forbedre kontrollen.

Pålitelig leverandør
På spørsmål om hvordan Lexit Group har fulgt opp Vinhuset fra prosjektering, implementering til service og vedlikehold, svarer Andreassen:
   – De har vært pålitelige, lyttet til våre forslag og kommet med raske tilbakemeldinger i tilfelle uforutsette hendelser. Lexit er hele tiden på hugget og skreddersydd kundetilpassede løsninger.

Ledelsesengasjement
For Vinhuset var det avgjørende at ledelsen tok ansvar i anskaffelsesprosessen.
   – Vi jobbet tett sammen med plukkerne som benytter utstyret daglig. De kom med gode innspill til utformingen av løsningen. I denne prosessen kom Lexit med gode tilbakemeldinger i forbindelse med tilpasninger av standardprogrammet. Prosjektet ble en suksess fordi plukkerne og ledelsen deltok aktivt i utvelgelsen av riktig IKT-utstyr, avslutter Andreassen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1