Meny
09.12.2016

Overskuddsvarme fra AS ROCKWOOL til norske boliger

AS ROCKWOOL og Statskraft benyttet Fjernvarmedagene 2016 til å lansere et nytt samarbeid. Med det nye samarbeidet vil overskuddsvarme fra ROCKWOOL-fabrikkene i Moss og Trondheim varme innbyggerne i begge byene i årene som kommer. Bellona og Norsk Fjernvarme ønsker miljøinitiativet velkommen. Enova bidrar med finansiering til prosjektet.

Fjernvarme har fått økende fokus i Norge de seneste årene. Særlig i de store byene er det behov for urbane energiløsninger, og fjernvarme er et viktig svar på dette. Derfor var ideen om et samarbeid naturlig da Statskraft og ROCKWOOL tilbake i 2014 drøftet ideer til felles, bærekraftige løsninger.

Bra for miljøet
Avtalen mellom partene går ut på at ROCKWOOL-fabrikkene i Moss og Trondheim om kort tid skal levere spillvarme fra produksjonen til fjernvarmenettet i begge byene. 
   – Statkraft har en klar ambisjon om en miljøvennlig vekst og utvikling. Denne avtalen er et viktig bidrag til dette, sier direktør i Statkraft Bjørn Hølaas
   ROCKWOOL understreker at det nye partnerskapet er et viktig bidrag til arbeidet med bærekraftig utvikling for konsernet. – Vi jobber allerede med tiltak som energigjenvinning. Og selv om konsernet ROCKWOOL har lignende samarbeid på fabrikker i andre land, er dette samarbeidet nytt for oss i Norge. Vi er glade for å bidra til løsning av utslipps- og effektutfordringer i sammenheng med fortetting og urbanisering, samtidig som det bidrar til vår omsetning. Våre isolasjonsprodukter til det norske markedet har holdt norske boliger varme i mange år allerede. Og nå går vi nye veier, sier administrerende direktør for ROCKWOOL i Norge, Morten Andersen.

Bellona og Norsk Fjernvarme ønsker samarbeidet velkommen
Bellona har også medvirket til samarbeidet fra starten av. – Samarbeidet mellom Statkraft og                        ROCKWOOL viser at det er viktig at aktører i markedet møtes og tenker på tvers av egen virksomhet når vi i felleskap skal finne fornuftige løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier fagsjef Hallstein Havåg fra Bellona.
   Norsk Fjernvarme er også positiv: – Vi synes dette er et strålende samarbeid som understreker selve grunnideen med fjernvarme, nemlig å ta vare på ressurser som ellers går til spille. Samarbeidet i Moss og Trondheim er lokal ressurseffektivitet i praksis og noe mange andre bør lære av, sier Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no