Tips redaksjonen
20.07.2015

Oslo kommune er Årets solstråle

Oslo kommune var stolt mottaker av prisen Årets solstråle 2015 på Solenergidagen 8.mai. Kommunene fikk prisen for å ha utmerket seg i sin innsats for å fremme bruk av solenergi i Norge.

Det er Norsk solenergiforening som siden 2013 har delt ut prisen årlig. I begrunnelsen for årets prisvinner står det at Årets solstråle 2015 har gjort en glimrende innsats for å få solenergi på dagsorden og for å få befolkningen til å ta den i bruk. Oslo kommune har gjort det mulig for borgerne å ta grønne valg gjennom solenergikampanjen #oslosola, og gir 40 prosent støtte til installering av solceller. Gjennom solenergikampanjen ønsker kommunen å bidra til at utbredelsen av solenergianlegg øker, og at kostnadsnivået faller.   
   Solenergikampanjen er med på å skape et marked for solenergi, og flere titalls huseiere er nå i ferd med å installere solceller.

Ny klima- og energistrategi
Oslo kommune satser også på solenergi gjennom bruk av solfangere og solceller i offentlige bygg. Nyttige erfaringer fra disse prosjektene gjøres tilgjengelig for andre offentlige og private byggherrer. Videre arbeides det nå med en ny Klima- og energistrategi, med egne mål og aktiviteter for å fremme bruk av solenergi.
   I begrunnelsen er det også pekt på at det fortsatt er noen utfordringer i Oslo. Norsk solenergiforening har likevel tiltro til at kommunen vil fortsette sin målrettede innsats for solenergi.
   – Årets solstråle er modig og går foran. De er et flott eksempel for andre kommuner og Enova, sa styreleder Michaela Meir under prisoverrekkelsen.
   Det var byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland som tok imot prisen. – Det er en stor glede å ta imot denne prisen på vegne av Oslo kommune. Vi jobber hele tiden for at Oslo skal bli en enda mer klimavennlig by i fremtiden. Da må vi ta i bruk nye energikilder. Utnyttelse av ressurser som solenergi vil være viktig for nå Oslos mål om å bli klimanøytrale innen 2050, sier Stian Berger Røsland.

Flere pilotprosjekter
En av satsningene til Oslo kommune er støtte til innstallering av solenergi i borettslag og sameier, og kommunen har flere pilotprosjekter for innstallering av solceller. – Dette håper jeg enda flere vil benytte seg av, sier byrådslederen.
Det var over 200 deltakere på Solenergidagen 2015, som ble arrangert i Oslo 8.mai. – Bruk av solceller og solfangere øker i Norge, og da er det viktig med møteplasser som dette, forteller generalsekretær Åse Lekang Sørensen. «Solenergi – det smarte valget» var årets tema for Solenergidagen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1