Tips redaksjonen
06.05.2020

Ordrebøkene i ferd med å fylles opp igjen

– Vi merker en gradvis tilbakevending til normal hverdag, sier daglig leder Glenn Westbryhn i Lillestrøm Dekk og Felg AS.

En av medarbeiderne i Lillestrøm Dekk og Felg holder på med dekkomlegging.

Han innrømmer at mars og frem til påske var tøff med permitteringer av ansatte som følge av korona viruset. – Dette er gjengs for alle næringer og bransjer. I andre halvdel av april er ordrebøkene i ferd med å fylles opp igjen.
   Korona epidemien har ført til at norske bilister – både private og næringsrivende – har fått forlenget fristen med å skifte fra vinter- til sommerdekk ut av april. – I tillegg er EU-kontrollene i mars og april forskjøvet. Slik sett blir «vintersesongen» lengre slik at vi kan fordele arbeidsmengden og øke den økonomiske inntjeningen. Det gir oss et pusterom i en periode som har vært svært vanskelig for hele dekkbransjen, sier Westbryhn. Han er glad for at norske helsemyndigheter nå ser ut til å ha fått kontroll med virusutbruddet som har rammet deler av befolkningen.

Store utfordringer

Hadde virusutbruddet slått ut for fullt i høst- og begynnelsen av vinterhalvåret hadde Westbryhn sett med gru på utviklingen. – Som bransje ville det gitt oss store utfordringer. Nå som vintersesongen er forlenget med en måned kan vi drøye dekkomleggingen. Kjører du piggfritt kan dermed du drøye omleggingen. Velger du å kjøre piggfritt over en lengre periode, må du være oppmerksom på at det kan oppstå vannplaning ved styrtregn. Dekkene har ikke det festeunderlaget som sommerdekk. Dessuten blir bremse- og unna manøvreringseffekten langt dårligere. Derfor er min innstendige oppfordring om å kjøre pent dersom du velger å kjøre piggfritt.

Bråbrems i etterspørselen

I disse koronatider har Lillestrøm Dekk og Felg har merket nedgang i etterspørselen etter sine tjenester. Spesielt i mars var det bråbrems med permitteringer og redusert åpningstid. Utviklingen er lik for hele dekkbransjen og øvrig næringsliv. – Etter påske har etterspørselen gradvis tatt seg opp. Vi registrerer at folk omprioriterer pengebruken. Salg av drivstoff har stupt og det har kommet til en bråstopp i bilbruk, sier Westbryhn. Han er overbevist om at Norge etter hvert vil komme tilbake til normale økonomiske tilstander, kanskje med noen justeringer for enkelte bransjer og virksomheter.

Fare for liv og helse

– Selv om det er tøffe tider for både private bilister og næringskunder, utgjør dårlig skodde dekk både sommer og vintertid en fare for liv og helse. Min innstendige oppfordring er å skifte dårlig skodde dekk, sier Westbryhn. – Vi har topp moderne utstyr der vi sjekker dekkvaliteten, foretar avbalansering og justerer lufttrykket i dekkene. Kravet til rullemotstand, diesel- og bensinforbruk har gradvis blitt skjerpet. Det krever at vi må levere dekkprodukter som reduserer drivstofforbruket og miljøforurensningene. På tungtransport er det fortsatt mye å hente på disse områdene. Fra 1. oktober til 1. april er det påbudt å bruke vinterhjul og i sommerhalvåret sommerdekk. Høykvalitetsdekk bidrar til å redusere ulykkestallene og miljøforurensningene på norske veier.

Viktig preventivt tiltak

Westbryhn er glad for at myndighetene har innskjerpet kravene til utenlandske vogntog om benytte dekk som tåler ekstreme norske vinterforhold. – Når Statens Vegvesen og tollmyndighetene stopper biler på grenseovergangene som ikke er skodd for norske forhold, er det et viktig preventivt tiltak. Også norske vogntog har blitt stoppet i kontroller og fått kjørenekt på grunn av for dårlige dekk. Her må bransjen skjerpe seg.

Miljø og sikkerhet
Lillestrøm Dekk og Felg har den senere tiden fått flere nye lastebilsjåførkunder som er opptatt av miljø og sikkerhet. – Vi skreddersyr deres behov for dekk og felger til markedstilpassede priser. Vi registrerer en økt motivasjon blant lastebileiere til å velge miljøriktige dekk. Størrelsen på bøter på grunn av mangelfulle og nedslitte dekk, er blitt så høye at mange skjerper seg. Blir du tatt med for dårlige dekk er bøtesatsene så store at du kunne kjøpt nye vinter- og sommerdekk, sier Westbryhn til slutt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1