Tips redaksjonen
07.11.2017

Oppdrettsselskap setter spaden i jorda for friskere fisk

Oppdrettsselskapet Nordlaks Smolt AS bygger nytt landanlegg for smoltproduksjon til en halv milliard kroner på Innhavet i Hamarøy kommune.

Smolt er stadiet når laksen er klar for utvandring fra ferskvann til saltvann. Jo større smolten er når den settes ut i havet, desto kortere tid bruker den i sjøen frem til slakting, og tiden den er utsatt for lakselus reduseres. Nyanlegget på Innhavet er derfor et viktig trinn i Nordlaks Smolt AS sin utvikling av fremtidens havbruk, forteller administrerende direktør Eirik Welde:
   – Vi bygger for fremtiden. Vi reduserer tiden laksen oppholder seg i havet, og det er en viktig del av vår løsning på hvordan havbruksnæringen skal få til bærekraftig vekst. Helt konkret vil vi flytte litt av produksjonen opp på land. Dette er et tiltak for å unngå lakselus og bedre fiskevelferden.

Materialer med lang levetid
Anlegget på Innhavet i Hamarøy blir stort. Totalt vil grunnflaten av bygningsmassen tilsvare tre fotballbaner, og Nordlaks Smolt AS vil doble produksjonen av smolt, fra 1350 til 3150 tonn i året.
Planen er å sette større settefisk ut i tradisjonelle oppdrettsanlegg, der de skal vokse én kilo før de flyttes til de nye Havfarmene som kommer fra 2020.
   Filosofien til Nordlaks Smolt AS gjenspeiles også i de bærekraftige løsningene som er valgt til anlegget. Derbigum, som er verdens førende produsent av miljøvennlige takmembraner med dokumentert levetid på 30 år, har levert to ulike løsninger til både anlegget og administrasjonsbygget.
   – Det er viktig med robuste og holdbare løsninger, og vi valgte derfor takmembran fra Derbigum. Dessuten kjenner vi godt til Derbigum-entreprenørene fra Atlanterprodukter, og vi vet at de er dyktige, med god fremdrift og stabilitet, og som fort forstår våre problemstillinger, forteller byggteknisk rådgiver for prosjektet, sivilingeniør Bård Sørensen.

Værhardt område krever kompetanse
Ifølge daglig leder Terje Myster Kristiansen fra Atlanterprodukter, som står for utførelsen av den omtrent 14 500 m² store takløsningen fra Derbigum, krever arbeidsbetingelsene i et værhardt strøk spesialkompetanse på flere punkter.
   – Nå kommer vinteren for fullt, og vi har derfor en tøff tid i møte. Men vi er fire mann på prosjektet og bruker jumborull for å effektivisere jobben. Dette kommer til å gå veldig fint, sier Myster Kristiansen og fortsetter: –Vi bruker både Derbigum SP og Derbicolor White for å dekke både anlegget og administrasjonsbygget. Begge løsningene er veldig robuste, og Derbigum SP er både en takmembran og en vanntrykksmembran, som vil si at den er godkjent av SINTEF Byggforsk til å tåle 15 meters vanntrykk.
   Anlegget skal stå ferdig i 2019 og vil sysselsette rundt 20 personer i det lille tettstedet i Hamarøy.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1