Tips redaksjonen
04.01.2016

Ønsker å knuse emballasjemyter

Det blåser en ny miljøvind over landet. Den heter «Zero Waste», der idealet er å produsere så lite søppel som mulig.

– Dette kan bli en viktig og positiv trend hvis den inspirerer folk til å gå igjennom forbruks- og resirkuleringsvanene sine med et kritisk blikk. Imidlertid tror enkelte at all emballasje er miljøfiendtlig. Dette er feil. Uten emballasje ville vi kastet mye mer mat, sier Kari Bunes i Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK).
   I en kronikk tar Bunes et oppgjør med det hun kaller emballasjefordommer.
   – Det som kan virke som for mye emballasje er ofte en akkurat passe mengde for å unngå at varen er skikkelig beskyttet, slik at den ikke blir skadet under transport. Siden emballasje koster penger, er det nærliggende å tro at de fleste produsenter ikke ønsker å bruke mer enn absolutt nødvendig, sier hun.

Kilde: Pressenytt  

Om optimering av emballasje
Emballasjeoptimering er kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.
   Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité har representanter fra Dagligvareleverandørenes Forening, Dagligvarehandelens Miljøforum AS, Den Norske Emballasjeforening (DNE), Grønt Punkt Norge AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og NHO mat og drikke, Norsk Drikkekartong informasjon og Norsk Industri.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1