Tips redaksjonen
29.09.2016

Onninens velferdshus:Selskapets utstillingsvindu utad

Onninens nye velferdshus på Berger rommer alt av moderne smarthusløsninger tilrettelagt for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi er teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet. – Det er et viktig utstillingsvindu for våre kunder, som her får se hvordan produktene fungerer i praksis, sier markedssjef Ann-Katrin Pedersen i Onninen AS.

Bakgrunnen for etableringen av velferdshuset er et voksende behov for smarthusløsninger i samfunnet. –Vi ønsker å være best på å skape trygge hjem som man kan leve godt i, og sammen med våre partnere har vi ledet an utviklingen på dette området. Beregninger viser at velferdsteknologimarkedet innenfor elektro og VVS er på over 1 milliard kroner, hvorav ca. 400 millioner kroner vil gå gjennom grossister. Vi skal gjøre alt for å kapre en god del av dette markedet, sier Pedersen. Hun kan fortelle at velferdsteknologi blir en av Onninens viktigste satsingsområder i årene fremover. – I Velferdshuset på Berger har vi en miks av produkter og løsninger fra de mest anerkjente leverandørene i markedet både innen elektro og VVS. 

Mye gjenstår før alle brikker er på plass
Velferdshuset ble offisielt åpnet 31. mai i år med 700 innbudte gjester fra elektro- og VVS-bransjen, entreprenører, rådgivende ingeniører, statlige og kommunale etater. Her fikk de førstehåndsinformasjon om alle teknologier som er benyttet i huset.
   –Vi har laget enkle produktpakker og informasjonsmateriell slik at kunder, samarbeidspartnere og sluttbrukere enkelt skal finne løsninger som passer for dem. – Fra 2020 må norske kommuner ta i bruk velferdsteknologipakker. Det er bare fire år igjen til de trer i kraft, og mye gjenstår før alle brikker er på plass, understreker hun.

Velferdsteknologi viktig for å møte samfunnsutfordringene
Utvikling og implementering av velferdsteknologi blir viktig for å møte samfunnsutfordringene vi vil stå ovenfor når befolkningen lever lenger, sykdomsbilder endrer seg og det blir knapphet på helse- og omsorgspersonell fremover.
   Onninen og Elfag har ambisjoner om å lede an velferdsteknologiutviklingen. På spørsmål om hvor viktig samarbeidet med belysningsleverandøren Unilamp Norden og styringssystemleverandørene har vært i realiseringen av velferdshuset på Berger, svarer Pedersen: – Samarbeidet med leverandørene er avgjørende for å oppnå prosjektsuksess. Vi samarbeider med aktører som har kommet lengst i utviklingen av velferdsteknologi. Som grossist forholder vi oss til mange, og målet har vært å vise produktbredden. Samarbeidet med belysningsleverandøren Unilamp Norden, Micro Matic Norge AS og Eaton Electric, har vært avgjørende for sluttresultatet.

LED-armaturer tilpasset brukernes behov
I Velferdshuset har Unilamp Norden blant annet benyttet LED WarmDim Downlight og LED utendørsbelysning. – Av våre 500 produkter på det norske markedet valgte vi 8-10 LED-kvalitetsprodukter i dette prosjektet, sier KAM Jan Olav Wammer hos belysningsleverandøren. Han kan fortelle at produktene er linket opp mot styringssystemer og dimmere slik at lyset kan økes og senkes etter behov.

Planlegg riktig lys
Wammer mener det er viktig å planlegge belysningen i forhold til livsløpsstandard. – Godt tilrettelagt lys gjør det lettere for brukerne å utføre sine hverdagsaktiviteter. Eldre og mennesker med funksjonshemming trenger godt arbeidslys på kjøkkenet, godt leselys i godstolen, i senga og foran speilet på badet. Ved installasjon av belysning er det viktig å ta hensyn til riktig lysmengde. God LED-belysning har vesentlig lengre levetid og langt lavere temperaturer enn tradisjonell belysning. Det gjør LED-belysning til et tryggere og sikrere alternativ. En annen fordel med LED er strømbesparelser på over 50 prosent. Sist men ikke minst, LED-produktene har en varighet på over 17 år ved vanlig bruk, noe som reduserer behovet for jevnlig lampeskift, slik tilfellet er med konvensjonell belysning.

Livsløpsstandard
– Selv om vi ikke har behov for så mye lys i ung alder, må vi legge forholdene til rette for å øke lysmengden etterhvert som vi blir eldre, sier Pedersen. – Med styringssystemer kan vi programmere riktig lysmengde i huset både natt og dag. Må for eksempel beboeren på toalettet i løpet av natta, tennes lyset i nattmodus slik at han/hun ikke blir blendet av for mye lys. LED-belysningen fra Unilamp Norden gir brukerne et funksjonelt og behagelig lys.

Øker trivselen og livskvaliteten
Riktig belysning øker trivselen og livskvaliteten, reduserer faren for fallulykker og gjør det enklere å orientere seg hjemme. I dette prosjektet har samarbeidet med Unilamp Norden fungert meget bra. – De er en seriøs aktør, som vi kommer til å samarbeide med i fremtidige prosjekter, påpeker Pedersen.

Lyset tar hensyn til alder og funksjonshemming
Styringssystemene er linket opp mot Unilamps LED-belysning. – Den viktigste faktoren i prosjektet var å variere lysstyrke ut fra alder og funksjonshemming. Når vi blir eldre, blir vi langsynte og har behov for seks ganger mer lys enn da vi var unge. LED-belysningen i velferdshuset bidrar til å kutte energiutgiftene. Vel så viktig er levetiden på lampene som er på over 50 000 timer, noe som øker driftssikkerheten, sier Wammer. 

Fullpakket av styringssystemer
I velferdshuset er det installert to styringssystemer – et trådløst KNX fra Micro Matic Norge og XComfort fra Eaton, som styrer alt av lys og varme. – Det er installert kamera med kamerastyring og sensorer, som sikrer at beboeren følges opp og ivaretas dersom noe uforutsett skulle skje. Det er montert passive og aktive sensorer og alarmer, som registrerer alle bevegelser/ ikke bevegelser. Sist men ikke minst er det mulig å viderekoble TV-overvåkning og alarmer til hjemmesykepleien, alarmsentraler eller pårørende som gir brukeren sikkerhet i egen bolig, avslutter Pedersen. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1