Tips redaksjonen
19.06.2018

Omega Holtan signerte rammeavtale med Omsorgsbygg

Omega Holtan har blitt tildelt kontrakt for termografering og tilstandskontroll av Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF.

Estimert verdi på anskaffelsen er 8 millioner fordelt på 4 år.
   Gjennom dokumentert kompetanse og erfaring, sammen med en utfyllende beskrivelse for gjennomføring, miljø og kvalitet, ville Omsorgsbygg sørge for kvalitet og ryddighet i leveransene. 
   -
Omsorgsbygg setter høye krav til sine leverandører og skal ha levert riktig kvalitet til rett pris. At bransjen vi opererer i utfordres er bare positivt, og det bidrar til kontinuerlige forbedringer og økt profesjonalitet. Krav til sertifisering i henhold til NEK 405-serien gir trygghet og sikrer uavhengighet mellom partene. Dette har vært et langsiktig arbeid vi har deltatt i, for å sikre like konkurransevilkår, standardiserte kompetansekrav og leveranser. Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner like mye på kvalitetskriterier som på pris, og dette gir trygghet for våre kunder, sier daglig leder Ragnar Holtan.
  
Kontrakten har umiddelbar oppstart og vil gjennomføres i tråd med detaljert utarbeidet fremdriftsplan.
   -
Det nedlegges mye arbeid kontinuerlig for å være i posisjon til å tilby våre tjenester til de store eiendomsbesitterne. Avtaler som dette er med på å gi nødvendig forutsigbarhet i form av ordrereserve som igjen medfører trygge arbeidsplasser og stabil drift. Kontrakten med Omsorgsbygg er meget viktig for oss og et resultat av en langsiktig satsning i avdeling Kontroll i Omega Holtan. Som stor aktør i markedet er vi avhengig av å lande avtaler med de store eiendomsbesitterene. Vår avdeling er rigget for å håndtere de store eiendomsbesitterene, samtidig som det gjør oss konkurransedyktige at vi har omkring 10 000 kunder fordelt rundt i Norge og Norden. Stor kundemasse gir oss muligheten for å ha god logistikk og effektiv oppdragsgjennomføring, sier avdelingsleder i Omega Holtan, Mona Jentoftsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1