Tips redaksjonen
08.12.2017

Økte vekter sparer miljøet

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge arbeidet for økte totalvekter for nasjonal transport med lastebiler og vogntog. Det vil ifølge forbundet spare miljøet, effektivisere transporten og øke sikkerheten på norske veier.

– I dag utnyttes ikke bilene effektivt. Det fører til økt miljøbelastning, og det fører til flere lastebiler på veien, sier direktør Geir A. Mo i NLF.
   NLF mener dagens regelverk er modent for oppgradering. Regelverket er gammelt, tar ikke hensyn til teknologisk utvikling på bilene og er heller ikke i harmoni med miljømålene.
   – Vi vet at transportmengden i fremtiden vil øke kraftig. Det er heller ikke noen hemmelighet at den største økningen kommer på vei. Dessverre hindrer gamle ordninger oss fra å utnytte bilene maksimalt – noe som igjen fører til større miljøbelastning, mer slitasje på veiene og enda flere lastebiler ute på veiene, sier Mo.
   NLF mener målet må være å kunne frakte gods med lavest mulig miljøbelastning per tonn/kilometer – og det er bare mulig dersom man utnytter bilene bedre enn hva som er tilfellet i dag.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1