Tips redaksjonen
19.05.2017

Økt trafikksikkerhet med mobile fartshumper

Veien er en utsatt arbeidsplass der nestenulykker og farlige hendelser oppstår. Men nå kan mobile fartshumper øke trafikksikkerheten både for personell og trafikant.

En mobil fartshump er en flyttbar løsning som legges over veibanen for å begrense hastigheten på kjøretøyer som passerer vegarbeidsområder. I samarbeid med Statens vegvesen tester NCC nå ut dette som et nytt forebyggende tiltak under vegarbeider.
   – ¬¬Vi ønsker ta i bruk disse for å øke sikkerheten til våre medarbeidere som jobber langs veiene, sier HMS-sjef Anders Sørsdal Nyhus i NCC Infra Services.
   I 2016 registrerte NCC Infra Services seks hendelser med kritisk risikopotensiale for selskapets personell langs norske veier. Ifølge tall fra Statens vegvesen ble det i fjor innrapportert 1016 hendelser i kategorien Trafikkregulering/arbeidsvarsling for alle vegavdelinger i Norge.

Behøver godkjenning
Men løsningen må godkjennes av norske vegmyndigheter for å kunne tas i bruk. I mai gjennomførte NCC og Vegvesenet forsøk på RV 7 i Buskerud for å registrere hvordan bilistene reagerer og erfare øvrige trafikk-effekter av humpene.
   – Vi ønsker blant annet å se effekten av humpene i trafikken og om den går som den skal. Riktig bruk av humpene og tilstrekkelige trafikkberegninger er også avgjørende for en tillatelse for bruk som fartsreduserende tiltak ved vegarbeid, sier overingeniør John Bjørnstad Olsen i Statens vegvesen.
   Mobile fartshumper kan benyttes der en anvender manuell dirigering av trafikken som passerer vegarbeidsområder. Etter skilting møter bilisten fartshumpen for at farten reduseres fram til trafikkdirigenten og veiarbeiderne.
   – Vi får rapportert mange uønskede hendelser og farlige forhold for våre trafikkdirigenter, og kan ikke vente på at noe mer alvorlig skal skje. Med dette ønsker vi å ta aktivt grep for å få på plass tiltak for bedre trafikksikkerhet, sier Nyhus i NCC.
   Ifølge Nyhus er anleggsbransjen opptatt av mobile fartshumper som fartsreduserende tiltak som kan gjøre en utsatt arbeidshverdag ute på veiene sikrere.
   – Dette er like relevant for alle entreprenører som jobber på vei, sier han.
Blant annet jobber et eget uvalg i bransjeorganet Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) med saken.

Kilde: news.cision.com

[Tilbake]

 Makeweb 4.1