Tips redaksjonen
20.10.2015

Økt lønnsomhet med ny siktsatasjon

Knusebransjen er en typisk prosessindustri, og som sådan kjennetegnes den av stillestående priser og behov for store volum. Lønnsomheten ligger i å senke driftskostnadene.

At utstyret har blitt mer mobilt, er en nødvendig utvikling ettersom  maskinene har kommet nærmere sluttbrukeren av materialet. Men nå signaliserer flere aktører at utviklingen har havnet i en blindgate, fordi produksjonen har blitt ekstremt drivstoffkrevende, og skjulte kostnader i form av vedlikehold truer med å spise opp fortjenesten når man sammenligner med stasjonære løsninger.
   Ettersom de fleste knuseentreprenørene har behov for å flytte utstyret fra tid til anen, lanserer Maskin Mekano nå en ny generasjon mobile sikter som under sikteprosessen ligner stasjonær utrustning.
   Først ut i denne genereajonen er den mobile ettersikten S 1203. Maskinen har en stor STE som kombinerer høy kapasitet med høy siktnøyaktighet selv på korte og fine fraksjoner. Den er elektrisk drevet på en egen generator som forbruker 4 1/h. Drives den med knuserens generator, er forbruket som regel ikke merkbart.
   Det mest iøynefallende med den nye S 1203 er de høye støttebenene, en løsning som er gjort mulig gjennom den nye Vibro Block-teknikken. Vibro Block-konseptet innebærer at sikten og drivanordningen monteres på en ramme som i sin tur er avvibrert mot det øvrige understellet. På denne måten kan den tunge STE-sikten med sitt 12 mm kraftige slag heises opp i luften uten av noen vibrasjoner påvirker den øvrige maskinen.
   Ambisjonen har vært å kombinere det beste av mobile og stasjonære løsninger, å tilby en lettstelt maskin med lave driftskostnader. Om forutsetningene skulle endres,eller om det skulle oppstå et akutt behov i et annet grustak, kan S 1203 være på vei til nye oppdrag innen noen timer.   

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1