Tips redaksjonen
23.11.2015

Øker utvinningen av olje og gass i dypere og tøffere farvann

Dagens høye utviklingskostnader og fallende oljepris fører til et skiftende fokus der nye prosjekter blir satt på vent og eksisterende prosjekter løftet frem. Dermed blir det behov for teknologi som kan bistå felt med lavere produksjonsvekst og bidra til god avkastning gjennom økt utvinning.

– Subseapumper er en av de viktigste bidragsyterne for økt utvinning. Vår pumpeteknologi bidrar til å hente ut merverdi fra feltene ved å redusere trykket i brønnhode og derav oppnå en høyere produksjonsrate. Dette bidrar til økt produksjon, levetid og derfor også økt utvinningsgrad, forteller Ove Fritz Jahnsen. Han jobber med subseaprosessering i FMC Technologies.
   I syv år har FMC Technologies samarbeidet med Sulzer for å utvikle et kraftig, svært effektivt og pålitelig flerfase pumpesystem. Dette for å nå visjonen om å skape et fullverdig prosesseringssystem på havbunnen. Prosesserings- og pumpesystemer spiller en viktig rolle i arbeidet med å øke utvinningen av olje og gass. Felt med store oljeforekomster som ikke beveger seg fremover på grunn av strømninger eller lavt trykk, kan tømmes i ytterligere grad. Et flerfase pumpesystem gir nemlig en ekstra dytt på brønnstrømmen.

Økonomisk bidragsyter
På felt som Tordis, der pumpesystemet er en del av et fullverdig prosesseringssystem, var målet å øke utvinningsgraden fra 49 til 55 prosent. Dette er 15 prosent mer enn den gjennomsnittlige utvinningsgraden for offshoreutbygninger. Andre applikasjoner kan vise til enda høyere utvinningsgrad.

Magnetmotor med 6000 rpm
Det er kombinasjonen av den hydrauliske flerfasepumpen og en ny magnetmotor som gjør teknologien svært gunstig. Magnetmotoren kan yte mer og gå opp i hele 6000 omdreininger per minutt (rpm). Pumpeteknologien er såpass allsidig at den kan benyttes i store deler av verden, fra tøffere farvann som i Arktis til dypvannsfelt som Paleogene-feltene i Mexicogolfen.
   – Det er magnetmotoren som er denne teknologiens nøkkelkomponent fordi den kan arbeide raskere og med mindre energiforbruk, sier Jahnsen.

Økt prestasjon
– Per dags dato benyttes induksjonsmotorer på subseapumpene. Om man sammenligner disse med den nye magnetmotoren, ser man at magnetmotoren har mange flere fordeler, understreker Jahnsen.
   Den nye motoren er væskefylt, har en effekt på opp til 3–4 megawatt (MW) og hastighet på 6000 rpm. I tillegg har den en større luftspalte mellom stator og rotor som reduserer friksjonstapene. Dette er et viktig bidrag til større ytelse.
   – For at motoren skal yte enda bedre, jobbes det nå med å utvide motoreffekten, og snart er nye motorfamilier klare til bruk, legger Jahnsen til.
   I områder der andelen av gassvolumet er høyt, presterer motoren to til tre ganger bedre enn pumper drevet av induksjonsmotorer. Induksjonsmotorene opererer med rundt 4000 rpm.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1