Tips redaksjonen
20.07.2015

ORBIT – spesialfôret for resirkuleringsanlegg

Med den raske veksten i utbyggingen av resirkuleringsanlegg har BioMar besluttet å implementere ORBIT-konseptet i settefiskfôr til laks. ORBIT er rettet mot de spesifikke utfordringene ved produksjon av laksesmolt i resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg). ORBIT-sortimentet vil bli tilgjengelig i Norge fra begynnelsen av april.

I kontinental-Europa har BioMars ORBIT-konsept lenge vært det foretrukne fôret til oppdrett av porsjonsørret i RAS anlegg.
   – Vi har tatt erfaringene fra ORBIT til ørret og videreutviklet disse til ORBIT for laks, sier BioMars produktsjef for settefiskfôr Kristian Tuff Carlsen.
   ORBIT blir presentert for norske produsenter av laksesmolt på kundemøter i løpet av våren, med deltakelse av spesialister fra BioMars globale resirkulerings team.

Fokus på vannkvalitet
– Det nye fôrkonseptet leverer høy tilvekst og gir optimal vannkvalitet med minimal belastning på biofilteret. Resultatet er at vi kan redusere både nitrogenbelastningen og mengden av organisk materiale i vannsøylen samt fjerne fekalier i slamkjegler og mekaniske filtre enklere. Dette forbedrer vannkvaliteten og øker kapasiteten til biofilteret, sier Tuff Carlsen.
   – Våre forskere har avdekket svært interessante koblinger mellom prosess/råvarer/ernæring og fekaliestruktur. Med ny kunnskap er ORBIT en helt unik diett for smolt i resirkuleringsanlegg. ORBIT vil tillate en økt produksjon i RAS-anlegg og utgjøre en betydelig forskjell for oppdretter, konkluderer Kristian Tuff Carlsen.

Høyteknologi innenfor fiskeernæring
– I september er BioMar igjen hovedsponsor for den nordiske RAS workshop, som i år finner sted i Molde. Workshopen vil samle resirkuleringseksperter fra hele verden, og BioMar ser frem til dette forumet for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom fiskeoppdrettere, forskere og andre nøkkelpersoner innenfor resirkuleringsteknologi, avslutter produktsjefen.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1