Tips redaksjonen
27.03.2014

Nytt transportadministrativt system fra Transportnett

Med smarte logistikkløsninger fra Transportnett har Moss Transportforum økt omsetningen med 30–40 prosent uten ansettelse av nye administrative medarbeidere. – Å automatisere administrative prosesser er en forutsetning for å overleve i et konkurranseutsatt marked, forteller daglig leder Morten Nore i selskapet.

For konkurransen er knallhard. Utenlandske sjåfører opererer med årslønner på 70 000–90 000 kroner samtidig som prisen på fremføring av varer stadig skvises. Eneste overlevingsmulighet er å ligge i forkant i utviklingen av markedets beste IKT-løsning. – I ti år har vi sammen med interesseorganisasjonen TS Forum (med 50 medlemsbedrifter) og Transportnett utviklet markedets beste web-baserte transportadministrative system (TMS), sier Nore. – Før beregnet jeg en omsetning pr. administrativ stilling på 6,5 millioner. Nå har den nesten doblet seg uten at vi har ansatt flere medarbeidere. De gjør samme arbeidsoperasjon bedre med IKT-verktøyene fra Transportnett, sier Nore. 

Lange tradisjoner
Moss Transportforum ble etablert som AS i 1986, men har transportsentralrøtter tilbake til 1939, den gang under navnet Vognmandforeningen, som var utløperen til norske transportsentraler. I 2012 omsatte selskapet for 165 millioner kroner. Årets omsetning blir noe lavere. – Det skyldes at selskapet har kvittet seg med noen ulønnsomme kunder. – Det er kostbart å ha kunder som spiser energi fra våre medarbeidere, sier Nore. 

Engasjert og resultatorientert
Nore er et engasjert og resultatorientert menneske som liker at det skjer noe rundt ham hele tiden. Hans hobby har alltid vært data og mobile løsninger og å få dem til å henge sammen. Han har stor grad av frihet til å iverksette sine mål, noe som har hevet Moss Transportforum opp på dagens nivå.

Nedslagsfelt
Nedslagsfeltet for Moss Transportforum er det sentrale Østlandsområdet, men selskapet påtar seg også landsdekkende stykkgodsoppdrag. – Vi registrerer også vekst på gjenvinningsoppdrag for kunder som Ragn Sells og Norsk Gjenvinning. Nå satser vi for fullt på asfalt- og grunnarbeider for NCC, Veidekke og Skanska, sier Nore. Han legger til at det daglig går 64 biler fra sentralen i Moss til deres kunder, i asfaltsesongen opp til 100 biler daglig.

Frie tøyler
For syv år siden ble Moss Transportforum kjøpt av Transportsentralen Oslo. – De er moderen som har gitt dattera frie tøyler. Vi har oppnådd forretningskontroll med fremtidsrettede IKT-løsninger. Det har gitt klirrende mynt i kassa samtidig som vi har klarer å holde antall administrasjonsmedarbeidere til et minimum. – For våre medarbeidere er dataløsningene mindre ressurskrevende. Det har bedret kvaliteten på våre transportoperasjoner, som nå skjer mer og mer elektronisk. Vi har også god oversikt over transportørenes daglige operasjoner, samtidig som prising og klargjøring av oppdrag skjer kjappere, sier Nore. 

Avgjørende samarbeid
I over ti år har samarbeidet med Transportnett vært avgjørende for selskapets vekst. – De har bidratt aktivt i utviklingen av et TMS-system ned på personnivå. Medlemsbedriftene i TS Forum Norge var med i utviklingsprosessen. – Selskaper som Surnadal Transport, Salten Transportsentral, Nortransport og Transport-Formidlingen Oslo har bidratt aktivt i utviklingen av løsningen. De har kommet med gode innspill som er omsatt i praktiske handling, sier Nore, som ikke er i tvil: – Transportselskaper kan spare enorme beløp på innføringen av elektroniske løsninger. 

Benytter alle moduler
Moss Transportforum benytter alle modulene til Transportnett bortsett fra prismatrise. Bruken av Log:nett (stykkgods) er desidert størst, og årlige forsendelser er på 120 000 gjennom systemet. – Plattformvalget og dataløsningen fungerer etter hensikten og er enkel å integrere mot kundenes ordresystem. Når en kundeordre registreres, overføres informasjonen elektronisk på sjåførens håndholdte terminal og er omgående lesbar på våre dataskjermer. Vi kan også sortere og gi kunden sendingshistorikk (track and trace), sier Nore. Han kan fortelle at strekkodeløsningen fra Transportnett gjør at kundene kan kvittere for mottatt vare. – Det er en forutsetning for effektiv forretningsdrift. Våre sjåfører har spesialkompetanse på IKT-løsningene og bidrar med konstruktive innspill i utvikling av enkle brukergrensesnitt.

Mobil plattform
Moss Transportforum har tatt i bruk en ny mobil plattform med app’er. – Våre sjåfører kan laste dem gratis ned på sin iPhone eller Androide håndholdte terminaler. Når han får kjøreoppdrag, registreres sendingene på app-en. Vel fremme hos sluttkunde strekkodeavleses forsendelsen, hvorpå kunden signerer for mottatt vare i sjåførens smarttelefon. Deretter overføres informasjonen elektronisk til oss. De nye app-ene gjør også at kundene kan følge godset fra A til Å med statuspunkter underveis. Nytt er at vi kan sende pakkseddelen som pdf-fil, forklarer Nore. 

Forenklet kostnadsstruktur
De mobile plattformene og bruk av app’er har forenklet kostnadsstrukturen hos Moss Transportforum. – Vi er hele tiden i forkant i utprøving av ny teknologi, sier Nore, som mener innføringen av TMS-løsninger i små og mellomstore virksomheter er et ledelsesansvar. – Det nytter ikke å tre dem over hodet på medarbeidere uten at de er godt forankret hos dem som har ansvaret for virksomheten. – Hvis ikke kan du fort bli sittende med 6–7 systemer som ikke snakker sammen. Samarbeidet med TS Forum Norge har vært avgjørende for dagens plattform. Erfaringsutveksling har nedtegnet seg i brukervennlige Transportnett-løsninger.

Totalløsning
– Det er flere konkurrerende TMS-løsninger på markedet, men det er bare Transportnett som tilbyr en totalløsning. De har bl.a. en meldingsoversetter som forenkler informasjonsinnhenting fra alle tilgjengelige logistikksystemer på markedet. – Vi har bygd videre på løsningen med gode webløsningsprogrammer, sier Nore. Han er svært godt fornøyd med Transportnett-samarbeidet. – Vi kjenner selskapet til fingerspissene. De har bidratt med konstruktive innspill som har påvirket prosessene og sluttresultatet, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1