Tips redaksjonen
02.09.2014

Nytt trådløst inspeksjonskamera

Seba nor har lansert et trådløst inspeksjonskamera og lekkasjesøkingssystem for rørsystemer til vann, avløp, fjernvarme, olje og gass.

Pipe-Inspector flyter kabelfritt i rørledninger opptil 50 km og detekterer lekkasjer og filmer kontinuerlig i HD. 
  Pipe-Inspector er batteridrevet, flyter i rørledningens væske og gir kontinuerlig data fra innsiden. Enheten føres inn i røret av en slags pig trap-anordning ved eksisterende T-stykker, tanker eller ventiler og kan hentes for inspeksjonsdataanalyse ved et definert endepunkt. 
  Pipe-Inspector kommer forbi 90 graders bend og brukes i rørledninger fra DN 100 til DN 3000 uavhengig av materialet. Enheten er særlig aktuell i rørledninger der det er vanskelig å få tilgang som på flyplasser, motorveier eller industrielle områder. Fordi den kan benyttes under høyt trykk (opptil 100bar) kan Pipe-Inspector benyttes på vannkraftrørgater, for eksempel i forbindelse med igangkjøringsinspeksjoner.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1