Tips redaksjonen
11.04.2016

Nytt studium om hvordan bruke forskning i arbeidet

I et nettbasert studium om kunnskapstranslasjon kan studentene lære mer om hvordan forskning kan gjøres relevant og tas i bruk i arbeidshverdagen.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er den første utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr faget kunnskapstranslasjon, eller Knowledge Translation, som det heter på engelsk.
Oppstart for det nye studiet er 14. mars 2016.
   Emnet gir ti studiepoeng og er nettbasert. Det retter seg mot ansatte i helsetjeneste, NAV, skole, barnehage, barnevern, arbeidsliv, media og i tillegg aktører og beslutningstakere innenfor politikk.
   Faget handler om å lære praktiske strategier for hvordan forskning kan gjøres relevant og tas i bruk i arbeidshverdagen.
   – Kanskje lurer du på om de metodene du bruker, har støtte i forskning. Eller kanskje du har ønsket å vite mer om forskning og lurt på om forskning kunne gjort tilbudet ditt bedre til for eksempel elever, pasienter eller brukere, sier førsteamanuensis og kursets faglige ansvarlige Randi Wågø Aas.
   – Kurset kan også være nyttig for journalister og kommunikasjonsrådgivere som jobber med å presentere forskning, og som lurer på om man angriper denne kunnskapen på en hensiktsmessig måte, fremhever hun.

Stor oppmerksomhet i andre land
Kunnskapstranslasjon er et voksende internasjonalt felt som har fått stor oppmerksomhet i mange land.
   – Vi er tett på en rekke miljøer innenfor Knowledge Translation internasjonalt, så i dette kurset vil vi presentere mye nyttig lærdom hentet fra erfaringer gjort i andre land, men også i Skandinavia. Studentene vil med andre ord bli kjent med den internasjonale forskningsfronten, sier Wågø Aas.
   Foreleserne ved emnet har arbeidet i mange år med forholdet mellom forskning og praksis, og med forskningskommunikasjon.
   Emnet går over ti uker, og gjennom delemnene får studentene jobbe med å planlegge et prosjekt som er relevant for egen hverdag.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1