Tips redaksjonen
09.02.2018

Nytt skreddersydd servicesenter

ABB planlegger å flytte serviceaktivitetene for transformatorer, høyspentbrytere og vannkraftgeneratorer til en moderne og funksjonell fabrikk i Kobbervikdalen i Drammen i slutten av 2018.

Administrerende direktør for ABB, Steffen Waal ser fram til å fortsette lokal support for kundene i tidsriktige lokaler.
‒ Lokal service på kritisk infrastruktur som det elektriske kraftsystemet er viktig for beredskapen i Norge, forteller. Han legger til at de nye fasilitetene i Kobbervikdalen blir skreddersydd til formålet og dermed vil bidra til økt servicekvalitet inkludert raskere responstid.

Mobilt høyspenningstestsenter
ABB feiret 100 års virksomhet på Brakerøya i 2017 og viker plassen for et nytt sykehus i regi av Helse Sør-Øst. Dagens tjenestetilbud hos ABB blir fullt ut videreført i det nye servicesenteret i Kobbervikdalen, som bygges på spesifikasjoner fra ABB.
Den nye fabrikken vil også huse servicevirksomhetene for høyspenningsbrytere og vannkraftgeneratorer, som også fortsetter med samme tjenestetilbud som tidligere.
I tillegg investerer ABB i et mobilt høyspenningstestsenter for krafttransformatorer. Det skal i drift i løpet av 2018 og muliggjør tester ute i kundens anlegg.
   - Forbedringene vil løfte vårt servicetilbud i det norske markedet til et nytt nivå, forteller Waal.
   Kvalitetstransformatorer kan ha en driftstid på over 50 år ved riktig vedlikehold. Reparasjon og oppgradering av transformatorer og annet høyspentutstyr har normalt en betydelig kortere leveringstid og lavere totalkostnad enn en nyanskaffelse. ABB har også oppgradert transformatorer til høyere ytelse innenfor de samme byggemålene, slik at endringer i kundens bygninger og anlegg dermed ikke er nødvendig.
   For mer informasjon: ABB, v/ produksjonssjef for transformatorservice Atle Valvik, mob: 91635086, atle.valvik@no.abb.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1