Tips redaksjonen
30.12.2013

Nytt miljøvennlig drivstoffadditiv til Norge

Univar, et globalt distribusjonsfirma for kjemikalier, har kunngjordt at de har tatt i bruk en av de mest testede teknologiene for miljøvennlige drivstoffadditiver, Viscon Fuel Treatment.

Visco Fuel Treatment har opprinnelse i USA, der det er blitt godkjent av U.S. EPA, California Air Resources Board (CARB) og Texas Commission for Environmental Control (TCEQ).

Mange positive egenskaper
Viscon forsterker de reologiske egenskapene til drivstoff, noe som fører til forbedret forbrenning med lavere drivstofforbruk og en reduksjon i utslippet av partikulærstoff (PM), nitrogenoksid (NOx) og karbondioksid (CO2). Teknologien tilbyr bestemte fordeler for drivstoffintensive industrier, da den også forlenger livssyklusen til motorer og reduserer
sotdannelse i filtre, noe som fører til reduserte vedlikeholdskostnader og mindre nedetid. Produktet kan brukes med alle typer bensin, diesel og tungoljer og forbedrer den generelle luftkvaliteten og drivstoffeffektiviteten.

Verifikasjoner og godkjenninger
Viscon har innhentet et imponerende antall verifikasjoner og godkjenninger: CARB gjennomførte en ni år lang studie for å verifisere Viscons evne til å redusere PM med opptil 49 prosent i dieselmotorer. Konklusjonen av studien var at fordelene med Viscon var fordelaktig for luftkvaliteten og menneskers generelle helse. I Texas har Viscon blitt
tatt i bruk av oljeselskaper som Motiva and Valero, som opererer under
programmet TexLED (Texas Low Emisison Diesel), som ble implementert av
Texas Commission for Environmental Quality (TCEQ) og er verifiser til å
redusere NOx med opptil 20 prosent.
 
Brukes på tre millioner motorer
Viscon brukes daglig på mer enn tre millioner motorer, og en rekke kunder fra ulike industrier fatter interesse for produktet. Det er industrier som transport, gruvedrift, skogbruk, byggebransjen og sjøfart, der det er et sterkt fokus på å redusere skadelige utslipp og drivstofforbruket.
  Siden skandinaviske regjeringer nå promoterer teknologier for å redusere NO og PM via ulike belønningsprogrammer, har Univar allerede merket stor interesse fra industriledere og forbereder nå de første drivstofftestene med kunder innenfor gruvedrift og shipping.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1