Tips redaksjonen
11.08.2016

Nytt klyngesamarbeid på Vestlandet

I tøffe tider i marinebransjen tenker leverandørindustrien på Bømlo nytt. Seks selvstendige bedrifter i Rubbestadnesten går nå sammen og danner et nytt klyngesamarbeid. Dette skjedde 26. mai.

De seks virksomhetene LOS Marine, Olvondo Industries, Rapp Marine, TESS, Wärtsilä og LOS Elektro, som alle holder til på Rubbestadneset, skal nå profilere seg under samme merkenavn; Rubbestadneset.no.

Et «velsmurt maritimt samarbeid»
– Det er utfordrende tider i marinemarkedet, med tøff konkurranse. Ideen bak klyngesamarbeidet er å gjøre det lettere for kundene å velge oss og å bidra til vekst for selskapene på Rubbestadneset, sier Jakob Særsten, Daglig leder i LOS Elektro. 
   For alle skipseiere er tid penger, og hovedgevinsten med samarbeidet er å oppnå kortest mulig liggetid for fartøyene. Dette oppnås ved at kunden, om han ønsker det, kan få et kontaktpunkt, én felles prosjektleder, ett felles tilbud og én felles faktura. Et «velsmurt maritimt samarbeid» er uttrykket de seks bedriftene nå går ut med. Det understrekes at dette markedssamarbeidet ikke er begynnelsen på en prosess mot sammenslåing.

Synergieffekt
Vi tror at rubbestadneset.no, og fordelen det gir for kunden, vil bidra til å gjøre kaken større for alle bedriftene som inngår i Rubbestadneset.no. Hver av oss bidrar litt inn i felleskapet, men trekker mye ut igjen, forklarer Tore Kallevåg, adm. dir. ved Olvondo Industries AS.
En styringsgruppe som består av lederne i de seks bedriftene, koordinerer den overordnede styringen av markedssamarbeidet og av bedriftsklyngen, men alt det operative arbeidet skjer i tett samspill mellom aktørene. I dag omsetter de seks virksomhetene for ca. 1,5 milliarder kroner, og man håper at markedssamarbeidet skal bidra til bedre logistikk og større vekst enn om man møter markedet hver for seg.
   På Rubbestadneset har kundene 500 meter med kai og bare et par minutters gange mellom de samarbeidende bedriftene.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1