Tips redaksjonen
02.09.2014

Nytt freseprinsipp fra Sandvik Coromant

Det nye fresekonseptet for bearbeidingsoperasjoner på spindler med høy hastighet har en høyfast seigherdet basisfresekropp som gir verktøyet økt bøyestrekkstyrke og naturlig frekvens. RAL90 oppgis å være svært stabil ved høye temperaturer og gir mulighet for effektiv metallfjerning for produsenter av avanserte komponenter av aluminium-kobber, aluminium-silikon, aluminium-magnesium, aluminium-sink og aluminium-litium i luftfartsindustrien.
  Et høypresisjons-skjæreplatesete med setenummerering sikrer maksimal rundløpsnøyaktighet på 20 mikron aksialt og 15 mikron radialt, matekapasitet på 0,3 mm/tann og skjæredybde på opptil 14 mm. RAL90 sikrer dessuten skjæreplatene med en spesialdesignet høyfast skrue (M4, tiltrekkingsmoment 5,0 Nm).
  Den nye skjæreplategeometrien med polerte overflater er utviklet for maksimal metallfjerningskapasitet i forbindelse med skrubbing og halvfabrikata. For å garantere definert spondannelse ved etterskjæring gir skjæreplatene mulighet til dobbel ekstern inngangsvinkel på den indre fronten, noe som er ideelt for lineær og sirkulær rampe uten behov for reduksjon av den programmerte matehastigheten. Skjæreplatene kan brukes med skjæreplateradius spesifisert for luftfartsindustri, uten at det er nødvendig å modifisere skjæremaskinen eller endre den programmerte verktøylengden.
  RAL90 er utført for minimal smøremiddelmengde og høytrykkskjølevæske (med utskiftbare dyser). Som standard leveres verktøyet med balanseringskvalitet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1