Tips redaksjonen
09.02.2018

Nytt fra Kystverket

Kystverket styrker skipsovervåkingen i Norge betraktelig når en ny satellitt kommer i bane.

Utviklingen av NorSat-3 med AIS og radardetektor er i gang. En ny AIS-satellitt er under planlegging - NorSat-3. Dette blir en ny mikrosatellitt i NorSat-serien. I likhet med sine forgjengere, NorSat-1 og -2, vil den være utstyr med AIS-mottaker som fanger opp antikollisjonssignaler fra skip. Men NorSat-3 går lenger enn sine forgjengere ved at den også har med en eksperimentell navigasjonsradardetektor (NRD). Den skal i første rekke teste og demonstrere teknologien, men vil også bidra til et bedre maritimt trafikkbilde innen 2020.

Se også www.kystverket.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1