Tips redaksjonen
01.07.2020

Nytt energilagringssystem skal støtte solceller og elbillading

Et nytt energilagringssystem fra Eaton gjør det enkelt å lagre energi fra fornybare energikilder og kan muliggjøre lading av elektriske kjøretøy i næringsbygg og områder med kapasitetsproblemer.

– Vårt nye energilagringssystem, xStorage Compact, gjør det enkelt for gårdeiere å håndtere effekt- og energiutfordringer i næringsbygg. Ofte er dette knyttet til lading av elektriske kjøretøy og å optimalisere egenprodusert solenergi, innleder Jon Helsingeng som leder energistyringsselskapet Eaton i Norge.

Solkraftmarkedet i Norge doblet seg fra 2018 til 2019
NVE lanserte i slutten av mai en markedsundersøkelse som kartlegger utviklingen av solenergi i Norge. Her kom det frem at solkraftmarkedet i Norge doblet seg fra 2018 til 2019. Totalt ble det installert over 51 MW med solceller i 2019, året før ble det installert 23,5 MW.
   – Veksten for solceller vil fortsette i årene fremover. Norge ligger fortsatt langt bak Sverige og Danmark på dette området. Vi har altså fortsatt et stort potensial for å produsere mer solenergi, sier Helsingeng og fortsetter:
   – I takt med at solproduksjonen øker, øker også viktigheten av energilagring og intelligent styring av energi. Dette er en trend jeg tror vi kun har sett starten på.

Batteriet styres direkte mot solceller

Det nye energilagringssystemet er tilrettelagt for å lagre egenprodusert solenergi. Når strømproduksjonen er høy og forbruket lavt, lagres solenergi på batteriet istedenfor at energien sendes ut på strømnettet for en billig pris. På den måten får gårdeiere utnyttet mer av egenprodusert solenergi.
   – Bruk av batteri øker selvforsyningsgraden og bidrar til økt forsyningssikkerhet. Samtidig gir batterier verdifull fleksibilitet i forbruksmønsteret for både netteier og brukere. Dermed vil behovet for ytterligere nettinvesteringer reduseres, sier Helsingeng, som sikter til en pågående elektrifisering av samfunnet og utbyggingen av strømnettet.
   Samlet sett var det installert over 120 MW med solceller i Norge ved utgangen av 2019. Om lag 60 prosent av solcellekapasiteten i 2019 ble installert på nærings- og industribygg, ifølge markedsundersøkelsen til NVE.
   Det nye energilagringssystemet kan i tillegg til å lagre solenergi brukes til lastfordeling, som en energireserve ved strømbrudd, samt styre strømmen på en økonomisk og samfunnsnyttig måte ved å fjerne topper i strømforbruket.
   – Når toppene i strømforbruket kuttes, reduseres både strømregningen og belastningen på strømnettet. I så måte nyter både innkjøper og samfunnet godt av teknologien, sier Helsingeng.

Energilagring muliggjør elbillading

Helsingeng ser også for seg at energilagring vil få en stadig viktigere rolle i etableringen av ladestasjoner for elbil. I dag er det utfordringer knyttet til etableringen av ladestasjoner i flere områder. Problemet er at lokale strømnettet ikke er dimensjonert for hurtiglading av mange elbiler samtidig.
   – Løsningen er å øke kapasiteten med et energilagringssystem. Da slipper man den dyre kostnaden knyttet til å bygge ut strømnettet, og samtidig får man etablert elbillading på en effektiv og smart måte, avslutter Helsingeng.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1