Tips redaksjonen
05.05.2015

Nye ferger til Bastø Fosen

I forbindelse med ny konsesjon 2017–2026 vil Bastø Fosen bygge tre nye ferger som skal stå klar fra oppstart i 2017. De nye fergene blir 142 meter lange og 21 meter brede. Det vil gi en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24 og 30 vogntog, avhengig av størrelse.

De nye fergene bygges i samarbeid med Multi Maritime i Førde. De er utviklet spesielt med tanke på å redusere laste- og lossetiden av både gående og kjørende. Alle kjøretøy blir plassert på ett åpent bildekk som effektivt lastes med kjørefelt som strekker seg uavbrutt i hele fergens lengde.
   De tre fergene utstyres med energieffektive dieselmotorer. Bastø Fosens beregninger viser at NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferger. I tillegg vil en nyutviklet energieffektiv skrogform gi de nye fergene et drivstofforbruk som er mellom 25 og 30 prosent lavere enn det dagens ferger bruker. De øvrige fergene skal bygges om for å tilfredsstille konsesjonens krav til NOx-utslipp i henhold til internasjonale regler (TierIII).
   Totalt er det fem ferger som skal drifte sambandet, pluss en reserveferge.
   AutoPASS innføres på fergene mellom Moss og Horten fra 2017. De som enten lar bilen stå eller sykler, vil reise gratis. Det vil også bli gratis for bilpassasjerer. Ruteopplegget vil i utgangspunktet bli en videreføring av dagens tilbud.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1