Tips redaksjonen
04.03.2015

Ny varmegjenvinner renser luften

Panasonics opplyser at en ny løsning gjenvinner inntil 77 prosent av varmen fra luften som går ut av ventilasjonsanlegg. Systemets luftrensesystem gir i tillegg bedre inneluft.

Panasonics nye varmegjenvinner yter godt selv i ekstreme værforhold og kan oppnå inntil 63 prosent entalpi-effektivitet. Panasonic oppgir at varmeveksleren reduserer presset på luftkjølingssystemet med 20 prosent. Dermed bruker bygget mindre energi, og kostnadene til å holde stabil innetemperatur reduseres.
   Fordelene med løsningen er lavt energibruk og lite støy, et godt luftrensesystem, gratis kjøling, lett tilgang til filtre og varmegjenvinnerenheten ved vedlikehold og reparasjoner, og at den kommer med G4 effektivitetsklassifisert filter.
   – Vår nye varmegjenvinner med DX-coilen gir kundene et luftkjølingssystem som er effektivt, stille og enkelt å vedlikeholde. Systemet er designet for å hente ut maksimal utnyttelse av den naturlige varmen, noe som reduserer presset på ventilasjons- og oppvarmingsanleggene. Summen sikrer store energibesparelser, sier nordisk produktsjef Sofia Törnlöf i Panasonic.
   Løsningen omgår varmevekslingsprosessen når utetemperaturen er lav nok til at frisk luft kan hentes direkte inn, noe som gir mindre behov for kjøling. Kvaliteten på inneluften blir bedre med luftrensesystemet Bioxigen, som sikrer en omfattende rensing av bakterier og skadelige partikler.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1