Tips redaksjonen
23.11.2017

Ny vår for hydrogen

HYOP er Norges ledende leverandør av hydrogen som drivstoff. Selskapet ble stiftet i 2011 og drifter i dag fire stasjoner på Østlandet. Daglig leder Ulf Hafseld har imidlertid klokkertro på at hydrogen snart for alvor vil gjøre sitt inntog i den norske bilparken.

– Som med elbiler vil Norge bli et forbilde for resten av verden, sier Hafseld.
Norge har satt som mål å forby salg av bensin- og dieselbiler fra 2025. Storbritannia og Frankrike sikter for øyeblikket mot forbud fra 2040, mens Kina ennå ikke har satt noe tidspunkt.
   – Blir disse forbudene en realitet, vil behovet for hydrogenbiler øke betraktelig, mener Hyop-sjefen.

Like miljøvennlig
Brenselcellen i en hydrogenbil omdanner kjemisk energi i hydrogen direkte til elektrisk energi, som igjen driver en elmotor. På denne måten kan hydrogenbilen være like miljøvennlig som en batteri-elektrisk bil. Ved å utnytte brenselcellen til å produsere strøm, trenger man mindre batteri enn det som kreves i en elbil.
   – Fordelen med hydrogenbiler er at de går lenger, og man slipper å bruke lang tid på lading. Vi har i dag både bensin- og dieselbiler, og vi trenger både el- og hydrogenbiler i fremtiden, sier Hafseld.

Premium-merkene kommer
Toyota, Hyundai og Honda har historisk sett vært mest ivrige på introduksjonen av hydrogenbiler, men en rekke bilprodusenter kommer nå på banen. Blant disse er Mercedes og BMW. Det er bred enighet blant bilprodusentene om at hydrogen vil bli et viktig drivstoff i fremtiden.
   – Det vil ha mye å si for utbredelsen og imaget at premiummerkene blir tilgjengelige som hydrogenbiler. Vi trenger flere modeller og varianter å tilby folk, sier Hafseld.

Først på nullutslipp
Som første leasingselskap i verden går LeasePlan inn for nullutslipp på alle de ansattes biler innen 2021. Dette er første delmål i selskapets strategi om å nå nullutslipp totalt i virksomheten i 2030. LeasePlans miljøfokus er imidlertid ikke noe nytt. Allerede i 2009 støttet selskapet arbeidet med å få hydrogenbiler på norske veier.
   – Det har skjedd veldig mye med teknologien siden 2009. Den største utfordringen i dag er at det er for få modeller og for lite infrastruktur tilpasset hydrogenbiler. Men, vi er positive til alle nullutslippsbiler, både hydrogen- og elbiler. Dette er fremtiden, sier Espen Soltvedt, leder av Fleet Consulting i LeasePlan.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1