Tips redaksjonen
29.12.2015

Ny transformatorolje fra Shell

Shell Diala S4 ZX-I er en ny transformatorolje som er basert på Shells GTL(gas-to-liquid)-teknologi. – Dette er en olje som er bedre for miljøet, sikkerheten og varmeledningsevnen, sier Geir Eikemo fra Univar. 

Univar er makrodistributør for Shells smøremidler i Norden, og selskapet satser nå stort på den nye transformatoroljen Shell Diala S4 ZX-I. Den innovative oljen er i hovedsak svovelfri, og sammenliknet med tradisjonelle mineraloljebaserte produkter tilbyr den eksepsjonell ytelse og langsiktig stabilitet, selv under høyt belastning. Dette opplyser selskapet i en nyhetsmelding.
   – Shell Diala S4 ZX-I er laget av ren GTL baseolje som i hovedsak er svovelfri. Som et resultat er risikoen for korrosjon i transformatoren betydelig redusert. Oljen er også mer sikker med et høyere flammepunkt, som faktisk er 50 grader høyere enn annen olje. Dermed øker sikkerhetsfaktoren betydelig. Oljen har ekstremt bra lavtemperaturegenskaper helt ned til minus 30 grader. Den er også mer biologisk nedbrytbar sammenliknet med Shells tidligere produkter og andre konvensjonelle produkter på markedet, sier Geir Eikemo, teknisk sjef fra Univar.

Stor interesse
Transformatorer har i hovedsak vært uforandret i mange år, men med bedre olje som dette har man også muligheten til å bygge mindre transformatorer grunnet bedre varmeledningsevne. Shell opplyser at de store aktørene på transformatormarkedet har vist stor interesse for produktet, og at mange av dem anvender produktet i dag som «first fill».
   – Varmeledningsevnen er en egenskap som gir fordeler i selve transformatoren, gir en lavere temperatur i høyt belastede transformatorer og bedrer sikkerheten og gir antatt lengre levetid på transformatoren. En stor fordel for sluttbruker, forteller Geir.
   Shell har jobbet i mange år med GTL-teknologien, som bruker kjemiske prosesser for å konvertere naturgass til høykvalitets flytende hydrokarbonprodukter. Shell produserer GTL-produkter for det globale markedet fra sitt anlegg i Qatar, som er det største av sitt slag i verden.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1