Tips redaksjonen
16.12.2015

Ny teknikkbok gir gode råd til økt effektivitet

Rittal har gjort en dyptgående gjennomgang av datasentre og utarbeidet en bok for alle med interesse i den verdenen som består av datasentre.

Teknikere, konsulenter, IT-leverandører, IT-ledere og andre får i The world of IT infrastructure en sammenfatning av de grunnleggende prinsippene i et datasenter. Boken gir klar og forståelig kunnskap om hvordan effektiviteten i et nytt eller eksisterende datasenter kan økes.

Omfattende svar
Hvordan vet du hvilken tilgjengelighet din bedrift har behov for? Hvilke faktorer påvirker driftskostnadene (OPEX)? Hvilke energieffektive kjølesystemer er tilgjengelig for avledning av høye varmetap? Hvilke løsninger finnes det for dem som må levere og sette i drift et helt nytt datasenter på begrenset tid?
   Boken tilbyr omfattende og kompetente svar på disse og mange flere spørsmål. The world of IT infrastructure er en praktisk 160 siders bok som beskriver de nødvendige komponentene som IT-Power, IT-Cooling, IT-rack, IT-Monitoring og IT-Security samt hvordan begreper som kapasitet, effektivitet og tilgjengelighet bør håndteres.

Fagkunnskap
Siste kapittelet heter ”Expert knowledge”. Her får leseren en oversikt over hvilke standarder, krav og regelverk man bør ha kontroll på. Her finnes også svar på betydningen av EMC (Elektromagnetisk kompabilitet/elektrisk støy), og hva som skiller ulike typer av optiske fibre og kobberkabler. Til slutt er det litt om elementær nettverkstopologi.

Boken kan bestilles kostnadsfritt og kan også lastes ned på www.rittal.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1