Tips redaksjonen
30.03.2016

Ny teknikk gir støvfri feiing

Årets store nyhet fra Holms er en opptakende feiemaskin med en helt ny teknikk for å motvirke støvspredning.

Holms Dustbuster bygger på et patentert system med en vanntåke som binder støvet bak tette gummiduker.
   – Feiemaskinen gir renere luft og bedre arbeidsmiljø, men også mindre slitasje på lastere og maskiner, sier Markus Furhoff hos Holms Industri i Motala.
   Støvpartikler fra feiing og renhold er et velkjent problem, som i det siste har fått stor oppmerksomhet, blant annet i Tyskland. De stadig strengere miljølovene i landet har økt etterspørselen etter maskiner som ikke bare sprer mindre støv under arbeidet, men som også går stillere og mer effektivt.
   De strengere kravene på kontinentet ga næring til en ny idé for ingeniørene ved Holms utviklingsavdeling i Motala. Resultatet ble en maskin som endrer arbeidsvilkårene for de som jobber med å holde veier og lokaler rene for å skape et bedre miljø for alle.

Patentbeskyttet system
Holms Dustbuster bygger på et patentbeskyttet system der støv og skitt feies opp av en feievals bak et gummiforheng. Under arbeidet dusjes kammeret med en fin vanntåke som binder støvet. Det virvles ikke noe støv opp i luften; det eneste maskinen etterlater seg, er en ren og fuktig overflate.

Stor interesse
– Interessen er enorm nede i Europa, og ryktet sprer seg nå også i Sverige. Mange av kundene har spørsmål og vil prøve maskinen, sier Furhoff. 
   Niklas Carlsson, seksjonssjef hos Ragn-Sells i Östergötland, Sverige, er en av entreprenørene som har prøvekjørt Dustbuster i en testperiode. – For en forskjell! Det støver nesten ingenting, og det betyr enormt mye for arbeidsmiljøet, sier Niklas, som også påpeker at den reduserte støvmengden gjør at lastemaskinene utsettes for mindre påkjenninger, samt at rengjøringsselskapets tjenester nå ikke lenger trengs.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1