Tips redaksjonen
24.10.2014

Ny standard innført i Norge

Nå er det ikke lenger lov å montere solskjermingsprodukter som kan være farlige for barn. Alle solskjermingsprodukter som forlater produsent etter 4. september 2014, skal være barnesikret.

– Formålet med direktivet er å hindre skader og alvorlige ulykker på steder der barn fra 0 til 42 måneder kan oppholde seg. Det gjelder steder som hjemme, på skoler, i barnehager, hotell, sykehus, kirker og forretninger eller på alminnelige offentlige plasser, forteller Egil Aamodt, daglig leder i Lunex/Markisemannen.
  – Den nye standarden gjelder for alle innvendige solskjermingsprodukter som kan danne farlige løkker eller snorer, som innebærer kvelningsfare. Unntaket er produkter som ikke utgjør noen fare, for eksempel motoriserte produkter, rullegardiner med fjærer og våre nye plisségardiner, forteller Aamodt.
  Snorer skal sikres slik at de ikke kan trekkes ut av produktet og danne løkker av en slik størrelse at barn kan få dem rundt halsen. Dette løses ved å samle snorer i en snorsamler.  
  For å hindre farlige løkker eller snorer skal lengden på snorer og kjeder begrenses med minst 150 cm over gulv. 
   Lov om barnesikring vil bli etablert i det norske lovverket som en følge av et EU-direktiv.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1