Tips redaksjonen
01.08.2017

Ny standard for fingerskjøting av trelast

Bergene Holm AS, avdeling Haslestad, er første bedrift i Norge som har blitt godkjent etter EUs nye standard for kontroll og CE-merking av fingerskjøtt konstruksjonsvirke.

Prosessen mot godkjenning har foregått på avdelingen gjennom snart ett år og har medført investeringer og nitidig dokumentasjonsarbeid for en tilrettelagt produksjon. Bergene Holm AS, avdeling Haslestad, med produksjonssjef Kjell Morten Horntvedt i spissen, kan etter mange lange dager og sene kvelder levere fingerskjøtt konstruksjonsvirke til trelastkunder som krever Norges strengeste produksjonskontroll i samsvar med EUs seneste standard.   
   Norsk Treteknisk Institutt er godkjennende og utpekende kontrollorgan. CE godkjenningen gjelder på styrkeklasse C24 og C30 i gran og furu og styrkeklasse C24 på trykkimpregnert furu.
   I Europa har standarden vært i bruk i noen tid, og nå er kravet på vei til Norge. Det Europeiske Parlament har gjennom Byggevareforordningen vedtatt at all produksjon av fingerskjøtt konstruksjonsvirke skal skje i henhold til standarden EN 15497:2014.   
   Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og markedsføring av byggevarer i EØS-området. Obligatorisk CE-merking gjelder for byggevarer der det finnes harmoniserte produktstandarder.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1