Tips redaksjonen
08.05.2017

Ny regional lufthavn på Helgeland

Under en pressekonferanse i Mo i Rana 24. mars la regjeringspartiene frem sine planer for flyplass-strukturen på Helgeland.

Det planlegges at det skal bygges en regional lufthavn på Hauan i Rana. Det foreslås avsatt 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden 2018–2029. Det legges til grunn at kommunen og privat næringsliv yter et tilskudd på 600 millioner kroner.
   – Det er gledelig at en avklaring omkring finansieringen kommer på plass, og Avinor vil ha tett dialog med vår eier, Samferdselsdepartementet, i den videre prosessen. At lufthavnstrukturen på Helgeland består, vil vi planlegge for i vårt videre arbeid. Vi har nylig besluttet å ruste opp Mosjøen lufthavn med nytt rullebanedekke og oppussing av terminalbygget, for å bevare en god og sikker drift på Mosjøen i årene som kommer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1