Tips redaksjonen
23.10.2014

Ny oljerenser til anleggs- og gruvemaskiner

Wågene Purifiner Technology AS i Sandefjord har siden 1999 produsert og solgt Purifiner oljerenser spesielt beregnet på hydraulikkolje. Selskapet har solgt over 2500 enheter til shippingindustrien i hele verden. Det spesielle med oljefilteret er at det sørger for fordampning av vann i oljen. Også emulgert vann i oljen blir fjernet. Ved bruk av Purifiner får oljen en bedre kvalitet enn ny olje.

Selskapet har i mange år sett behovet for å rense olje på alle typer anleggs- og gruvemaskiner, fordi slike maskiner utsettes for stor forurensing både av partikler og vann i hydraulikkoljen.
 
Dette har resultert i at selskapet har konstruert en helt spesiell driftsenhet for Purifine-filteret som monteres på selve anleggsmaskinen, og som renser oljen mens maskinen er i drift.
 
Man utnytter trykket på hydraulikkoljen som kan nå flere hundre bar. I enheten er det innebygd en reduksjonsventil som reduserer trykket ned til 3 bar som går inn på filteret.
 
En 24-volts pumpe sørger fro at den rensede oljen blir pumpet tilbake til tanken til tross for at tanken normalt er trykksatt. Selve driftsenheten for filteret er svært kompakt. Den er bare 38 x 35 x 14 cm og veier 11 kg.
 
Ved siden av driftsenheten monteres filteret på en brakett, og man kobler bare oljetilførsel og retur på filteret.
  Wågene Purifiner Technology opplyser at den nye filterenheten er blitt testet ut ved normal drift hos en leverandør av gravemaskiner og en bruker av mobile kraner med de beste resultater når det gjelder renhetsgraden på oljen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1