Tips redaksjonen
11.04.2016

Ny olje kommer forbrukerne til gode

Shell Helix Ultra har nå kommet i nye versjoner basert på Shells spesielle Pure Plus-teknologi. Det sørger for en bedre drivstofføkonomi, mindre oljeforbruk for motoren og bedre egenskaper ved kalde temperaturer enn tidligere oljer.

Produksjonen av Shell Helix Ultra ECT 5W-30 og ECT 0W-30 har stoppet, og disse produktene har blitt erstattet av Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 og ECT C2/C3 0W-30.
   Produktene har utviklet seg, og den viktigste endringen er at VAG LongLife III-spesifikasjonen nå er med på Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30.
   De nye spesifikasjonene fører til en rekke fordeler for sluttkunden som forbedrede egenskaper ved kalde temperaturer, mindre oljeforbruk for motoren og bedre drivstofføkonomi, spesielt ved oppstart og i kalde omgivelser.
   – At vi nå går over fra den tradisjonelle baseoljen til Shells spesielle Pure Plus-teknologi, er gode nyheter for sluttkunden. Pure Plus går ut på at man kjører naturgass gjennom en prosess og får omdannet dette til en flytende væske som man kan bruke som baseolje i stedet for vanlig mineralolje. Dermed har vi et renere produkt enn tidligere, som gir mindre intern friksjon og senker motorens flyktighet. De nye produktene selges på blant annet bensinstasjoner og passer for en rekke bilmerker, sier Christoffer Hansen hos Univar, distributør av Shell smøreoljer i Norden.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1