Tips redaksjonen
29.12.2015

Ny metode gir vanntett betong

Teknikk AS lanserer et effektivt, trygt og kostnadsbesparende vanntettingskonsept skreddersydd et krevende norsk klima. Metoden har ifølge selskapet gitt besparelser på nær 100 000 kroner for dem som har testet dette.

Mange anser betongkonstruksjoner for å være vedlikeholdsfrie og tilnærmet evigvarende. Slik er det ikke. Spesielt ikke i værutsatte Norge med vanskelige grunnforhold.
   – Frost, sjøsprøyt, kjemisk væske, vanntrykk med mer som trenger inn i porer og skjøter, skaper kjemiske reaksjoner som enten løser opp bindemidlet og armeringen, eller som virker sprengende i betongen, sier Erik Chapman, daglig leder i Teknikk AS.

To viktige komponenter
En dårlig betongjobb med uegnede løsninger kan bety omfattende vedlikehold eller riving allerede etter 20 år. Teknikk AS opplyser at de har betong som sitt spesialfelt og tilbyr en todelt metode som gjør betongflater og støpeskjøter vanntette. Denne løsningen består av to viktige komponenter: Penetron kommer som både påstrykningsmiddel og betongtilsetning. Ved herding dannes krystaller inne i betongen som forsegler porer mot inntrenging av væske. Den kan også smøres på og fungere som reforsegler av sprekker og lekkasjer. Den andre komponenten er CEMflex galvaniserte stålelementer som støpes inn i skjøter. Disse er to meter lange, 15 centimeter høye og 1,25 millimeter tykke. Elementene har et patentert krystalliserende spesialbelegg på begge sider. Kontakten mellom belegget og alkalisk vann skaper en kjemisk reaksjon og hindrer vannlekkasje i hele betongens levetid.

Fornøyd entreprenør
Asker Entreprenør har benyttet metoden og deler gledelig sin erfaring:
   – Vår første erfaring med Penetron var i etterbehandlingen. Vi gjorde flere forsøk med injisering av andre midler, men fikk det ikke tett. Bruk av Penetron var svært vellykket. Vi har derfor valgt å bruke både Penetron og CEMflex på de neste byggetrinnene i prosjektet. Det sparer oss for mye etterarbeid. Resultatet er penger spart og vanntett betong, sier Henrik Jansson, prosjektleder i Asker Entreprenør, som estimerer å ha spart rundt 70–80 000 kroner per bygg kun i betongarbeid. 
   – Erfaringer og tilbakemeldinger som dette er viktige for oss. I tillegg sitter vi på grundige rapporter som beviser effekten. Dette er et veldig viktig område, og vi opplever heldigvis at stadig flere blir mer og mer opplyst og nysgjerrig på våre løsninger, sier Chapman.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1