Tips redaksjonen
19.03.2019

Ny master for byggingeniører

Våren 2020 uteksamineres historiens første sivilingeniører ved OsloMet.

På bildet: Jon Haugvaldstad Vik (til venstre) fra Stavanger og Sigbjørn Tveit fra Voss er begge i det første kullet av masterstudenter i bygg- og konstruksjonsteknikk ved OsloMet. (Foto: Tore Fjeld.)

De første studentene er nå godt i gang med masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk.
   Det første kullet har rundt 20 studenter, flere av dem har noen års praksis fra kjente selskaper som Skanska, Norconsult, Sweco, Aker Solutions og Statnett, andre kommer rett fra bachelorstudier.

   Til sammen danner klassen en gruppe som bidrar til hverandres læring og utvikling gjennom å utveksle erfaringer.
Studentene får også være med å forme et helt nytt studium, som tidligere ikke er blitt tilbudt i Oslo.
   – Vi opplever at skolen universitetet er lydhør for våre tilbakemeldinger, og tar innspill med seg videre for å gjøre studiet enda bedre både for oss og for kommende studenter, sier en av studentene, Jon Haugvaldstad Vik.
   – Jeg synes vi har gode forelesere, som har ambisjoner på våre vegne. De ønsker virkelig at vi skal lære noe, tilføyer Sigbjørn Tveit, som også går første året på masterstudiet.
   Studentene kan velge å spesialisere seg i byggeteknikk eller konstruksjonsteknikk.
Konstruksjonsteknikk dreier seg om analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer.
   Byggteknikk dreier seg om analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm.
   Mens et byggingeniørstudium på bachelornivå er mer praktisk rettet mot arbeidshverdagen til en byggingeniør, går masterstudiet mer i dybden av fagområdene.
   Du skal ikke bare lære hvordan du skal jobbe, men forstå konseptene og bakgrunnen for bygg og konstruksjoner.
   Jon og Sigbjørn mener masteren gir dypere faglig innsikt, men at du må være motivert for å komme igjennom et faglig krevende og interessant studium.
De synes også at foreleserne deres har gode kontakter inn mot byggebransjen, og at studiet er sentralt plassert i Oslo, der de mest spennende byggeprosjektene er for tiden.
   Det å være med å forme hovedstaden i fremtiden krever inngående kunnskap om nettopp bygg- og konstruksjonsteknikk.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1