Tips redaksjonen
06.03.2014

Ny kjeleanleggskontrakt til Parat Halvorsen

Parat Halvorsen skal levere fire nye kjelanlegg til skipsverftet Remontowa i Polen

Siem Offshore har inngått kontrakt for bygging av ytterligere fire PSV-er ved Remontowa-verftet i Polen, der Parat Halvorsen igjen er blitt valgt som leverandør til skipenes varmtvanns- og dampanlegg, kombinerte kjelanlegg med kapasiteter på 1250kW. I daglig drift opereres de som en rene varmtvannskjeler for hotell og HVAC-anlegg. De elektriske kjelanleggene kan om nødvendig omstilles til dampmodus dersom skipet skal operere i en ORO-situasjon. Anleggene oppfyller alle nødvendige krav til regelverket NOFO 2009.
  Båtene som skal bygges, er av type Wärtsilä Ship Design VS 4411 med lengde på 89 meter, bredde på 19 meter og et dekksareal på 920 m2.
  Parat Halvorsen har allerede sin første leveranse til Remontowa i juni i år. De neste fire anleggene leveres med ca.15 ukers intervaller.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1