Tips redaksjonen
31.08.2015

Ny kabelsøker fra Holte Electronics

Holte Electronics har besluttet å starte serieproduksjon av sin nye kabelsøker, CBDiffAnt. Man har allerede utviklet åtte prototyper ved hjelp av 3D-printer. Seks av prototypene er solgt og arbeider allerede effektivt. En er lånt ut til en tysk entreprenør for vurdering (med positiv tilbakemelding), og en brukes til demonstrasjon. Et svært tilfredsstillende resultat fra en testturné i Tyskland satte fart på produksjonsplanene.

Messe i Kassel
- I perioden 24. til 27. februar stilte jeg ut på en anleggsmesse i Kassel i Tyskland i forbindelse med det tyske maskinentreprenørforbundet VDBUMs årlige seminar. Jeg fikk mange interessante kontakter og et par bestillinger på dennye kabelsøkeren CB DiffAnt, mye takket være overbevisende demonstrasjoner (med kabler i bakken like utenfor ytterdøren), forteller Stian Holte.

Test i Tyskland
– Etter messen gjorde jeg en rundreise for å besøke gamle kjente kunder og utfordret kabelsøkeren på vanskelige steder. Den fungerte overalt, og til og med ved de kraftige langbølgesenderne som er i Burg ved Magdeburg og i Mainflingen ved Aschaffenburg, noe som gjorde vår opprinnelige modell, CableBuster, ubrukbar i Tyskland og i områdene i nærheten (for eksempel i Danmark og Sør-Sverige). Signalene er ganske enkelt for sterke.
   CB DiffAnt utnytter radiosignalene for å lokalisere kabler. Direkte innkommende signaler nøytraliseres av den differensielle antennen, men de fanges opp indirekte av kablene, som fungerer som antenner. Testen var så vellykket at jeg der og da at jeg besluttet å iverksette planene med serieproduksjon av CB DiffAnt, som hittil hadde ligget på is i over ett år på grunn av usikkerhet med hensyn til finansieringen, sier Stian Holte.


 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1