Tips redaksjonen
25.09.2014

Ny generasjon av Eden berøringsfrie sikkerhetsgivere

ABB Jokab Safety har nå lansert den nye serien av Eden berøringsfrie sikkerhetsgivere. Bryterne i seg selv heter Adam/Eva og har vært et av selskapets viktigste produkter i mange år. Vanlige applikasjoner er overvåkning av dører, luker og sikker posisjon.

Den nye serien vil ha følgende funksjoner: M12-tilkobling og IP69K som standard, Adam-versjoner med lokal reset. Eva versjoner med generell koding og unikt kodet par, OSSD-versjoner lik ovenstående i løpet av sommeren/høsten 2014.
  I første omgang kommer den nye serien for dynamiske signaler og kan brukes sammen med sikkerhetsmodulen Vital eller sikkerhets-pls Pluto.
  I løpet av sommeren/høsten 2014 vil også en serie med OSSD-utganger lanseres. De vil ha samme egenskaper som Eden Dynamic, men med transistorutganger som kan seriekobles. Det betyr at bryterne kan brukes sammen med ABBs egne standard sikkerhetsreleer eller andre leverandørers sikkerhetsmoduler.
  Med lokal reset menes at den ene lederen på bryteren kan tilkobles egen reset-knapp. Det betyr at man kan ha opptil 30 brytere i serie på 1 Vital sikkerhetsmodul og ha lokal reset på alle 30 eller deler av sløyfen samtidig som man oppnår Ple eller SIL3. Det må da brukes ABBs Smile reset-brytere som er tilpasset dette.
  Eva kan kjøpes med generell koding eller med unik koding. Man foretar da en prosedyre sammen med Adam-bryteren for å opprette en unik kode, slik at ingen av dem virker sammen med andre brytere.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1