Tips redaksjonen
29.09.2020

Ny effektbryter for maritime applikasjoner

Schneider Electric lanserer MasterPact NW EPDC-D 1100V DC, en effektbryter som er testet, godkjent og sertifisert for maritime applikasjoner.

– En tydelig trend innen skipsdesign de siste årene er økt bruk av hybride elektriske fremdriftssystemer. Dette gjelder hovedsakelig i kombinasjon med tradisjonelle dieselgenerator- eller gassturbiner, men også helelektriske løsninger, forklarer Lasse Baugerud, Offer Manager i Schneider Electric.

Elektrifisering er trenden
– Hovedmotivasjonen for elektrifisering, både når det gjelder hybride og rent elektriske applikasjoner, er reduserte utslipp, redusert drivstofforbruk, større fleksibilitet i skipsdesign og mindre slitasje på maskineri.

Batterier som energikilder i skip
Man regner med at 33 % av alle skip vil ha batterier som energikilde innen 2050. Batterier vil dermed utgjøre 5 % av det totale energibehovet innen shipping. For fremføring/distribusjon av strøm fra batteripakker, dieselgeneratorer og brenselsceller benyttes en DC-bus. Denne må beskyttes av effektbrytere.

En utfordring

Spenningsnivået på DC bus-en for optimal drift av omformere ligger i området 1050 til 1100V DC, og behov for laststrøm kan være opp til 4000A. Standard lavspent effektbrytere har normalt sett en driftsspenning på maksimalt 690V, og spesialbrytere i denne kategorien (lavspent-ACB-luftbrytere), strekker seg opp mot 1000V. Dermed har det vært en utfordring å løse slike applikasjoner optimalt.

Testet, godkjent og marinesertifisert

Den nye effektbryteren fra Schneider Electric, MasterPact NW EPDC 1100V, tilfredsstiller disse kravene. Den er spesielt tilpasset og designet for slike løsninger, da den er testet og godkjent opptil 1100V DC.
Bryteren leveres i uttrekkbar utførelse og i tre varianter opp til 4000 A, med likt tilbehør som standardserien av NW-brytere. Den har meget høy bryteevne og er marinesertifisert (DNV-GL).

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1