Tips redaksjonen
26.10.2015

Ny besøksrekord for Aqua Nor

Med 20 848 besøkende oppnådde Aqua Nor en økning på 10 prosent sammenlignet med forrige messe. Besøkende fra hele 76 nasjoner deltok på messen, som varte fra 18. til 21. august. Messen, som ble åpnet av fiskeriminister Elisabeth Aspaker, var den 19. i rekken, og den med flest besøkende.

Hele 550 utstillere deltok på årets Aqua Nor. Av disse var 26 utenlandske. Selv om Aqua Nor er et stor utstillingsplass for fiskeri- og oppdrettsbransjen som viser hele bredden i denne viktige næringen, byr Aqua Nor også på mye annet, blant annet debatter og seminarer. Stiftelsen Nor-Fishing, Havforskningsinstituttets Senter for Utviklingssamarbeid innen Fiskerier (CDCF) og Fiskeridirektoratet arrangert sammen et seminar om norsk oppdrettsteknologi og dennes relevans for andre land og andre arter. Foredragsholdere fra noen av de viktigste leverandørbedriftene i landet fortalte om siste nytt innenfor oppdrettsteknologi og hvordan dette kunne anvendes i andre land og på andre arter enn laks.
   Årets vinnere av Fiskeridirektoratets Miljøpris ble delt mellom Akvaplan Niva og Norsk Oppdrettsservice for arbeidet knyttet til å få fram rognkjeks som rensefisk i oppdrett.
Lakselus er omtalt som den største utfordringen for oppdrettsnæringen, og det blir jobbet på mange områder for å få bukt med problemet. Bruk av optiske virkemiddel og
varmebehandling er to måter som nå blir prøvd ut ved siden av medikamentell behandling og bruk av rensefisk. Fiskeridirektoratet er bekymret for bruken av medikamentell
behandling mot lakselus, og direktoratet ser at det er for stort press på leppefiskbestandene langs kysten. Introduksjonen av rognkjeks som et alternativ blir derfor imøtesett med stor optimisme.
   Daglig leder Andreas Lindhom i Norsk oppdrettsservice og kontorsjef Kristin Sæther tok imot prisen på vegne av vinnerne.
   Stranda Prolog AS fra Averøy gikk av med seieren i konkurransen om årets Innovasjonspris. Prosjektet et utviklet i samarbeid med Måsøval Fiskeoppdrett AS og består av en lekter, HeliXiR, med tanker og utstyr for medikamentell behandling (lus m.m.) på merdkanten. Systemet er forventet å gi 90–98 % reduksjon i mengde medikamenter for lusebehandlingen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1