Tips redaksjonen
09.02.2018

Ny adm. dir. i Steinsvik Group

Martha Kold Bakkevig overtar som administrerende direktør i Steinsvik Group og erstatter Bjørn M. Apeland med tiltredelse 02. januar 2018. Bakkevig har 20 års erfaring innen ledelse og forretningsutvikling.

Styret i Steinsvik Group AS har i høst jobbet med å finne en erstatter til Apeland, og ser Martha Kold Bakkevig som den beste kandidaten til å overta rollen som administrerende direktør i Steinsvik Group. Hun har også fordelen av lokal forankring i Haugesund.
   ”Etter nærmere 14 år som gründer og øverste leder i et selskap som er blitt ledende innenfor teknologi og utstyrsleveranser til den sterkt voksende havbruksnæringen overlater jeg nå stolen til Martha Kold Bakkevig”, sier Bjørn M Apeland – avtroppende administrerende direktør i Steinsvik Group AS. Apeland fortsetter som viseadministrerende direktør i en periode.
   ”Kverva Technology AS og mitt selskap Duen AS, har sammen dannet KD Invest AS, som skal investere og drive frem nye konsepter i samme bransje, men innen andre nisjer enn Steinsvik Group. Her vil jeg jobbe aktivt med ulike prosjekter i inn- og utland”, sier Apeland.
  
”Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge videre på det arbeidet som er lagt ned i selskapet”, sier påtroppende sjef Martha Kold Bakkevig. ”Steinsvik satser i en bransje som er i stadig vekst og er et viktig fundament for Kverva sin teknologisatsing. Vi i Steinsvik vil jobbe målrettet med banebrytende teknologi som skal gjøre næringen enda mer bærekraftig”, kommenterer Bakkevig.
  
”Kverva Technology er svært fornøyd med at Martha har takket ja til å ta over som administrerende direktør i Steinsvik Group. Vi tror hun er den rette kapasiteten til å videreføre det som Steinsvik gruppen har bygget opp og ledet på en utmerket måte av Bjørn M Apeland”, sier Terje Eidesmo – administrerende direktør i Kverva Technology AS og styreleder i Steinsvik Group AS. ”Det er et stort ansvar å lede Steinsvik, og Martha er den rette personen til å ta vare på det som er gjort og samtidig bygge selskapet videre i tråd med de ambisjonene Kverva Technology har som eiere.”
   For mer informasjon: Terje Eidsmo, CEO Kverva Technology, tel: 959 38 281, Martha Kold Bakkevig, CEO Steinsvik, tel: 909 92 949 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1