Tips redaksjonen
04.07.2014

Nøyaktig røntgenmaskin fra ACT Logimark

ACT Logimark presenterer en nøyaktig og effektiv røntgenmaskin fra OCS. Den har egenskaper som åpner nye muligheter for varekontroll i produksjonen. 

Selskapet opplyser at deres løsninger innenfor røntgendetektering gir pålitelig kvalitetsstyring på en kostnadseffektiv måte. Maskinene er meget fleksible når det gjelder båndbredde, og sammen med kunden kan selskapet sette opp maskiner på linjen som både veier og detekterer matvarer som kommer enkeltvis eller side-om-side på båndet (multi track eller single track). 

Matsikkerhet
Detektorene utnytter hele røntgenspekteret, og man kan stille inn maskinen til å finne veldig små objekter. Ikke en gang noe så tynt som et fiskebein vil passere hvis det er det man ønsker. 
  En annen fordel for blant annet næringsmiddelbransjen er at røntgenmaskinene er vannavkjølt, og ikke oljeavkjølt. Dersom en slange går i stykker, er det bare vann som lekker ut, ikke olje. 

Markedets beste bildeoppløsning
Maskinenes kamera er basert på HD-TDI-teknologi og gjengir skarpe, høyoppløselige bilder. Et minimum av falske, positive avslag kombinert med en maksimal gjenkjenningsnøyaktighet gir høy pålite­lighet. En annen kjernekomponent i røntgenskanneren er det metalliske keramiske røret, som har lengre holdbarhet enn man er vant til fra tidligere maskiner.
  ACT opplyser at de kan levere en omfattende programvarepakke. Påvisning av fremmedlegemer, telling, veiing, sjekking av former og fyllnivåer er en del av funksjonslisten.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1