Tips redaksjonen
02.03.2015

Norsolar AS blir Norsk forhandler for SolarWorld

Det nyetablerte selskapet, Norsolar AS, har startet salg og distribusjon av solenergiløsninger fra SolarWorld, Tyskland, på det norske markedet.

Solarworld er en betydelig produsent av solenergisystemer og kontrollerer i dag hele næringskjeden fra produksjon av wafere til levering av komplette anlegg over hele verden. Reisen som begynner med ren silisium, og ender med et storstilt solkraftverk, er lang og har mange stadier.
   På SolarWorlds anlegg i Tyskland og USA produseres alle mellom- og sluttprodukter. Selskapet gjennomfører grundige kvalitetsstyringsprosesser og har etablert state-of-the-art-forskning og -utvikling i avdelingene sine for å sikre høy kvalitet til enhver tid.  
   Produksjonsanlegget i universitetsbyen Freiberg i den tyske delstaten Sachsen har en lang historie når det gjelder utvikling og bruk av teknologi. Selskapet har en egen forskningsavdeling, Solarworld Innovations, og samarbeider dessuten med det tekniske universitetet, Bergakademie Freiberg.
   Produksjonsstedet i Arnstadt, Thuringia, ble en del av Solarworld-gruppen i mars 2014. Et av de mest moderne produksjonsanlegg for solceller og solcellemoduler i Europa er lokalisert i dette grønne hjertet av Tyskland. I tillegg til celle- og modulproduksjon drives det også state-of-the-art-forskning og -utvikling på neste generasjons solceller på dette stedet.

Produksjonen
Produksjonen av wafere, den viktigste bestanddelen i solcelleanlegg, skjer ved at høyrent silisium blir støpt inn i en form av høyrent kvartsmateriale og smeltet ved temperaturer på over 1400 grader Celsius. Bare én enkelt krystall blir ekstrahert fra den smeltede silisiummassen under produksjonen av wafere. Ved fremstillingen av silisiumskiver herdes den flytende silisiummassen, og tusenvis av små krystaller kombineres for å danne én blokk. I neste fase av produksjonsprosessen blir disse blokkene skåret i kvadratiske søyler.

Silisium
Silisium hentes fra sand, som primært består av silisiumdioksyd. Dette er det nest vanligste grunnstoffet i jordskorpen, slik at tilgangen er god.
   For å sikre at de har tilstrekkelig silisium har Solarworld AG inngått langsiktige leveringskontrakter. Det er Solarworld Industries Sachsen GmbH som har ansvaret for forsyningen av silisium.

Solcellemoduler
Solcellepaneler er ferdige solenergiprodukter som skal generere elektrisitet (DC) fra sollys. Vekselrettere konverterer denne likestrømmen til vekselstrøm, slik at den kan mates inn i det offentlige strømnettet.
   Produksjonen på Solarworld Industries Sachsen GmbH er helautomatisk. Elektriske og optiske målinger under produksjon og grundig testing i alle faser garanterer konstant høy kvalitet. Etter innramming blir produktet enda en gang testet og pakket for forsendelse.

Ressurs for fremtiden
Det blir etter hvert mangel på fossilt brensel, som olje, gass og kull. Dessuten er slike energikilder miljøskadelige. De krever også enorme kraftverk og omfattende distribusjonsnett. Kjernekraft er en risikopreget, kostbar og en ressurs som har sine begrensninger. De viktigste råvarene for å produsere solceller og energi er sand og sollys. Produksjon av solenergi er derfor svært kostnadseffektivt og dessuten svært miljøvennlig, slik at solenergi er en ressurs for fremtiden.
 
Norsolar i Sandnes
Norsolar AS er et nyetablert selskap med lokaler i Sandnes, som skal prosjektere og levere komplette solenergisystemer i hele Norge. Eierne, Tom Sigurd Gilje og Arne Kenneth Øvstebø, har begge stor tro på et voksende marked i Norge. – Vi opplever at flere og flere ønsker å bli klimanøytrale og vil sette opp sitt eget anlegg for å nå dette målet. Dette gjelder både private og bedrifter, sier Tom Sigurd Gilje.
   – For å stimulere norsk næringsliv til økt satsing på solenergi mener vi det er viktig at myndighetene legger til rette for en slik satsing. Dette kan blant annet skje ved at Regjeringen ber Enova gi støtte til bedrifter som velger å satse på solenergi fremfor tradisjonelle energikilder, for eksempel gjennom gunstigere avskrivningssatser og skattefradrag for ENØK-investeringer, sier Gilje.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1