Tips redaksjonen
29.09.2016

Norsk teknologieventyr vokser i Europa

EasyPark, som først så dagens lys i Norge i 1999, forsetter å styrke sin europeiske lederposisjon. Ved å kjøpe Mobile City legger selskapet nå ytterligere 41 tyske byer til i ”porteføljen”. Det betyr at EasyPark nå også blir markedsleder i Tyskland samtidig som tilstedeværelsen i Østerrike styrkes. I tillegg betyr oppkjøpet at EasyPark nå får fotfeste i Frankrike, der tjenesten i første omgang blir tilgjengelig i syv byer.

I praksis betyr oppkjøpet av Mobile City at EasyPark nå blir tilgjengelig i ca. 500 europeiske byer via 100 kommersielle parkeringsoperatører. Stian André Holst, daglig leder i EasyPark Norge, forklarer at Mobile City er et fremtidsrettet og innovativt FinTech-selskap som fokuserer på automatiserte mobilbaserte betalingsløsninger i Tyskland, Østerrike og Frankrike.
   – I løpet av året vil Mobile City sine tjenester integreres i våre løsninger som allerede scorer tre ganger høyere enn konkurrerende løsninger i følge undersøkelsen ”Bright Navigator”. Nå styrkes løsningen ytterligere, sier han.

Fullt ut digitalisert
Johan Birgersson, administrerende direktør i EasyPark Group, sier at oppkjøpet støtter opp om visjonen om å kunne tilby en fullt ut digitalisert parkeringsløsning i tillegg til å sikre ekspansjon i form av dekning og brukermasse.
   – Visjonen baner vei for å smi strategiske partnerskap med globale aktører innen parkering, teknologi og bil, sier han.

Vinn-vinn-vinn
EasyPark har som visjon å bidra til mer miljøvennlige byer i form av å tilrettelegge for og bidra til enklere parkering. Det betyr å hjelpe bilister med enklere å finne frem til ledig parkeringsplass, for så å sømløst betale for den tiden de faktisk står parkert. Samtidig skal teknologien hjelpe byene med enklere å håndtere parkering i pressområder. Bilister vil spare både tid og penger, utslippet reduseres i form av mindre sirkuleringstrafikk, og parkeringsoperatørene får bedre plassutnyttelse.
   – For å realisere denne visjonen må parkeringsøkosystemet gjennom en digital transformasjon. Oppkjøpet av Mobile City setter oss i en bedre posisjon for å nå målet, sier Johan Birgersson.
   Andre Delorch, partner i Heidelberg Capital, sier han er glad for at Mobile City nå vil spille en viktig rolle i EasyPark sin europeiske vekststrategi.
   – Vi har investert betydelig i Mobile City i form av å støtte vekstutviklingen med kapitalforpliktelser, sier han.

Setter global parkeringsstandard
Mobile City er det andre oppkjøpet EasyPark gjør i 2016. Tidligere år kjøpte selskapet Parko, noe som betyr at EasyPark har tilgang til bransjeledende algoritmer som gjør det enkelt å finne den beste ruten til nærmeste ledige parkeringsplass. Kombinert med teknologien til Mobile City styrker nå EasyPark sin posisjon på det europeiske markedet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1